Les passeres de fusta i ferro que permeten recórrer el Parc de les Aigües de Figueres s'han convertit en un perill per als usuaris a causa del trencament de molts dels seus elements per falta de manteniment, que fa anys que dura. El cas és especialment rellevant en els trams pròxims a l'antic Mas Torrent i en el vial que comunica amb el carrer Salines, on hi ha diverses peces de fusta arrencades amb claus que sobresurten.

En aquest punt, una noia va caure recentment i es va fer una ferida important a la mà. Els usuaris del tancat regulat per a gossos que hi ha en aquest indret també reclamen la ràpida reparació dels elements de fusta, ja que representen també un risc per als animals.

En aquests moments, l'Ajuntament ha iniciat els treballs de reforma de la zona de jocs infantils de la part posterior del mas. A diferència del Parc Bosc, el Parc de les Aigües s'ha mantingut obert durant la nova fase de lluita contra el contagi de Covid-19. Aquest espai és un dels pulmons verds més importants de la ciutat i és molt concorregut.

Premi FAD 2011

El projecte i execució del Parc de les Aigües de Figueres, situat entre els barris dels Cendrassos, Horta Capallera i Horta de l'Hospital, va guanyar el premi FAD d'Arquitectura del 2011 en l'apartat Ciutat i Paisatge, com a una de les iniciatives urbanístiques més rellevants a tot l'Estat espanyol en l'inici de la dècada. El projecte va ser redactat per Michele Orliac i Miquel Batlle amb l'enginyeria d'Enigest.