Aquest any, l'IPIC es centrarà en el patrimoni industrial de Figueres; després que l'any 2018 es realitzés una part de l'inventari del Baix Empordà.

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) promou aquest any 2019 l'elaboració de l'Inventari del patrimoni industrial de l'Alt Empordà, que té com a objectiu referenciar i catalogar els conjunts arquitectònics i els edificis industrials del territori. El projecte forma part de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), impulsat i realitzat pel mNACTEC.

Enguany s'ha posat en marxa la primera fase de l'inventari que es cenyirà a la ciutat de Figueres, que serà elaborat per l'historiador Gerard Buxeda i Majoral. Els elements industrials susceptibles de ser inventariats són aquells que encara es conserven, que abracen una cronologia que va dels segles XVII-XVIII fins als anys 1960-1970, i que en el seu moment van formar part del teixit industrial de Figueres. Posteriorment, s'aniran abordant els altres centres productius: Les Salines, Castelló d'Empúries, Vilafant, l'Escala, etc. i que ja varen sortir referenciats a l'exposició Empordà industrial coproduïda pel mNACTEC, el Museu del Suro de Palafrugell i l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries.

L'Inventari del patrimoni industrial de Catalunya

L'Inventari del patrimoni industrial de Catalunya és un projecte iniciat pel mNACTEC l'any 1996 amb l'objectiu d'inventariar, ressenyar i conèixer l'estat actual dels conjunts arquitectònics i els edificis industrials de Catalunya, des de la protoindustrialització fins als anys 1960. L'elaboració de l'inventari ha de permetre posar en valor aquest patrimoni de la societat contemporània industrial, així com millorar-ne la conservació, la difusió i l'estudi.

L'elaboració de les fitxes de l'inventari de cada àrea va a càrrec de centres d'estudis, museus, institucions culturals o organismes públics del territori que organitzen i coordinen el treball, d'acord amb les directrius, indicacions i criteris establerts pel mNACTEC.

El projecte es va completant per fases, ja siguin d'àmbit municipal o comarcal o bé temàtic. En l'actualitat ja hi ha inventariats més de 3.000 espais o edificis industrials d'arreu de Catalunya. Entre les comarques ja inventariades, hi ha l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Baix Llobregat, les Garrigues, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Val d'Aran i el Vallès Oriental. A més a més, fins a 7 comarques ja han estat iniciades i tres àmbits temàtics han estat completats (fargues, fars i serradores). També s'ha treballat de manera local en algunes ciutats d'especial interès i rellevància patrimonial (Terrassa, l'Hospitalet, Barcelona i Sabadell).