16 de octubre de 2017
16.10.2017
Roses

Roses segueix congelant els impostos per a l'any 2018

El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l´Impost de Béns

16.10.2017 | 16:01

El ple municipal celebrat aquest dilluns ha aprovat les Ordenances Fiscals per a l´exercici 2018, les quals venen marcades, un any més, per la congelació de tots els tributs, que es mantenen igual que en els darrers anys. L´objectiu de l´equip de govern és mantenir l´equilibri pressupostari municipal, amb un nivell d´ingressos similar al de l´exercici 2017 que permeti l´autofinançament de les inversions previstes per al proper any.

Els impostos d´IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tornen a congelar-se a Roses, per setè any consecutiu, i no pujaran les seves quotes durant 2018. El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l´Impost de Béns

L'esforç per no augmentar la càrrega contributiva a Roses es reflexa també en l'apartat de taxes i preus públics municipals, on les tarifes es mantenen en el mateix nivell d´anys anteriors.Durant 2018, per tant, els ciutadans i ciutadanes de Roses pagaran el mateix pels serveis que ofereix el municipi, com són servei de clavegueram, subministrament d´aigua, casals i activitats esportives, recollida de residus, cementiri, transport urbà, llar d'infants i transport escolar, entre d'altres.

L´únic augment que es produeix en l'apartat de preus públics correspon a l'increment d'algunes tarifes de la Piscina Municipal per aconseguir un increment de les quotes mitjanes, amb la finalitat d'assolir progressivament l'autofinançament de les despeses d'aquest equipament esportiu, tal i com es ve aplicant en els darrers anys.

D´altra banda, una novetat és la incorporació de les tarifes per a les visites guiades al refugi antiaeri i al Castrum Visigòtic a l´ordenança, ja que han passat a ser activitats periòdiques, per la qual cosa s´inclouen dins la regulació dels preus públics.

En l´apartat de taxes municipals, s´incorpora una reducció de preus per a la concessió de nínxols construïts amb anterioritat a l´any 2000, que s´assimila a la tarifa corresponent a columbaris, atès que aquests nínxols tenen una mida reduïda.

S´elimina d´altra banda, la taxa corresponent al servei de registre censal d´animals domèstics, ja que actualment el sistema de cens ja no inclou el lliurament de cap placa identificativa en fer-se amb xips electrònics, i la gestió d´aquest registre representa actualment molt poca feina administrativa gràcies a l´ús d´aplicatius informàtics.
Els costos administratius que representa per a l´Ajuntament la presentació incompleta de sol·licituds, en canvi, ha motivat la incorporació d´una nova taxa complementària de 15 o 30 € segons el cas, que s´aplicarà en aquells casos en què la documentació d´una sol·licitud no sigui la requerida, tal i com indica minuciosament la web municipal. El fet que els sol·licitants no presentin els documents necessaris, produeix endarreriments en la tramitació i requeriments per part del consistori, que incrementen els costos administratius.

Una altra incorporació és la creació d´una taxa per sol·licitar l´anotació en el Registre de la Propietat de llicències o comunicacions prèvies d´obres per part de l´Ajuntament, tràmit que està valorat en 50€.

Pel que fa als serveis de subministrament d´aigua, clavegueram i recollida i eliminació de residus, no es produeix cap canvi respecte anys anteriors, mantenint-se les quotes, excepte en el cas de recollida de residus, on s´incorpora un recàrrec complementari a les activitats econòmiques situades a les cales Montjoi, Pelosa i Jòncols, degut a l´augment de carburant necessari i hores de personal que representa oferir aquest servei per part del consistori (opcional per als interessats, ja que poden optar per la contractació d´un gestor de residus privat).

Atenent les nombroses demandes de veïns que sol·liciten la col·locació de miralls a la via pública per millorar la visibilitat en les maniobres d´entrada i sortida dels seus garatges particulars s´incorpora també una nova taxa d´ocupació del vol, que permetrà a partir d´ara la col·locació dels suports i miralls sol·licitats.

Promoció de l´activitat econòmica del municipi

Diferents mesures incorporades a les Ordenances Fiscals previstes per a 2018, prenen com a objectiu la promoció de la competitivitat de les empreses, facilitant l´ús de les instal·lacions municipals per a les seves activitats promocionals, de presentació, etc, així com la potenciació del Teatre Municipal com a Palau de Congressos, per reactivar l´activitat de l´hostaleria, comerç i restauració fora de temporada.

En aquest sentit, les Ordenances incorporen per al proper any, la gratuïtat en la utilització de la sala d´actes de l´àrea de Promoció Econòmica de l´Ajuntament per a la realització d´activitats organitzades per empreses, un cop l´any, quan l´activitat estigui vinculada al municipi o als seus habitants i sempre i quan la durada no sigui superior a un dia.

D´altra banda, s´estableix una bonificació del 50% sobre la tarifa per l´ús del Teatre Municipal per a l´organització de congressos i convencions, quan aquests se celebrin entre els mesos d´octubre i maig, llevat de Setmana Santa, i els assistents al congrés pernoctin en allotjaments turístics de Roses. D´altra banda, s´incentiva també l´organització d´aquest tipus d´activitats a d´altres equipaments, com l´Espai Cultural la Ciutadella i el Castell de la Trinitat

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook