El I Congrés de l'Espai Català Transfronterer: ensenyament i llengües té lloc aquest dijous, 2 de març, a la Casa dels Països Catalans de Perpinyà, i aquest divendres, dia 3, a La Cate de Figueres. El programa inclou sessions per tractar temes com la política lingüística, l'aprenentatge de llengües com a eines de comunicació intercultural, l'ensenyament de llengua i noves tecnologies i l'ensenyament en immersió en contextos multilingües.

Aquest esdeveniment ha nascut de la col·laboració entre l'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE) i el Consorci dels Estudis Catalans (CEC), en conveni amb la delegació de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) a la Catalunya del Nord. És un projecte del fons comú entre la Generalitat i el Consell Departamental.

El congrés és pioner al nostre territori. D'una banda, vol analitzar quin tractament de les llengües es fa en els mateixos contextos en dos territoris propers, però amb realitats sociolingüístiques molt diferents: la Catalunya del Nord i la Catalunya del Sud.

També vol endinsar els assistents en temes relativament poc explorats, especialment des d'un punt de vista pràctic: malgrat que s'han presentat nombrosos estudis sobre usos lingüístics en els territoris catalanoparlants, no s'ha analitzat sistemàticament la situació de la llengua a les aules.

Obre i tanca el congrés, a Figueres i a Perpinyà, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, i, entre els ponents, hi ha professionals de l'àmbit de l'educació, professors d'universitat, representants de les administracions catalana i nord-catalana i també un diplomàtic, l'ambaixador d'Andorra a la Unesco, Josep Dalleres. Aquest és el programa.