Els empresaris gironins posen deures als candidats del 12-M: aquestes són les seves demandes

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) reclama “polítiques que facilitin i promoguin el creixement empresarial de l’empresa, especialment de la pime”

El president de la FOEG, Ernest Plana,

El president de la FOEG, Ernest Plana, / Aniol Resclosa

Empordà

Empordà

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ha posat deures als candidats gironins: "Demanem al pròxim govern de Catalunya polítiques que facilitin i promoguin el creixement empresarial de l'empresa, especialment de la pime", ha expressat la patronal gironina avui a través d'un comunicat.

Des de la FOEG asseguren que "totes les empreses coincideixen en els problemes principals que tenen: la manca de personal qualificat, la problemàtica creixent de l'absentisme laboral, l'excessiva burocràcia i una càrrega impositiva que els resta competitivitat". La patronal ha dividit en vuit grans blocs les seves demandes: mercat laboral i FPenergia i Aiguadèficit energètic, model econòmic per a les comarques gironinestransmissions patrimonials i successionsburocràcia excessiva; infraestructures i, finalment, habitatge.

Les demandes de la FOEG:

Mercat laboral i FP

 • Som el país líder en absentisme laboral. És urgent i necessari fer una revisió de les lleis que l’emparen per no malbaratar recursos públics i evitar que els abusos afectin la competitivitat del món laboral.
 • És imprescindible revertir la tendència creixent de la falta de mà d'obra per al bon funcionament de les empreses, la seva major productivitat i competitivitat, en aquest sentit demanem continuar amb la línia d’aposta per l’FP iniciada els últims anys.
 • Es requereix una reconsideració de les polítiques actives i passives
 • d'ocupació posant èmfasi en un millor i més eficaç encaix entre la demanda i l'oferta.
 • Cal estrènyer la col·laboració entre el sistema educatiu i els interlocutors empresarials, abordar el desajustament entre l'oferta formativa i la demanda d'ocupació tenint en compte els resultats obtinguts en l’Informe General de Prospectiva aprovat al gener de 2024. Acoblar la formació acadèmica i les necessitats de les empreses.
 • Preservar un adequat marc de la negociació col·lectiva i afavorir que els convenis potenciïn la flexibilitat que les pimes necessiten per potenciar la formació pràctica en les empreses.
 • Apostar per la presència de l'emprenedoria i el contacte amb l'empresa en el sistema educatiu.

Energia i Aigua

 • La FOEG reclama des del 2023 un gran Pacte Nacional de l’Aigua, un acord amb visió de futur i que millori la gestió dels recursos. Que contempli inversions per a noves infraestructures i per a augmentar el rendiment de les infraestructures existents, reduir consums i invertir en la reutilització de l’aigua. Que la gestió de l’aigua sigui un tema transversal i de país, amb visions que superin legislatures i colors polítics, i que impliquin tots els sectors; tan públics com privats.
 • La interconnexió per enllaçar la xarxa d’abastament del sistema TerLlobregat (ATL) amb la del Consorci d’Aigües de Tarragona, que gestiona el servei d’abastament d’aigua provinent del riu Ebre, facilitaria molt la gestió de l’aigua. Una infraestructura per un ús només d’emergència i en ambdues direccions, i paral·lelament seguir amb totes les inversions necessàries, que evitin l´ús recurrent d’aquesta interconnexió.
 • Invertir en la xarxa pública perquè no tingui pèrdues, ni materials
 • obsolets i construir dessaladores per estar preparats per les properes,
 • segurament més severes, sequeres.
 • Dèficit energèticÉs necessari impulsar projectes que siguin fonts de generació com l’eòlica, fotovoltaica, biomassa, biogàs, geotèrmica a l’hora que dissenyar plans de reducció de consum amb instal·lacions més eficients.Les noves infraestructures s’han de fer a llocs no invasius, amb respecte al territori. El territori disposa de moltes zones amb terrenys antropitzats que es poden fer servir per generar recursos energètics, abans d’ocupar el medi rural i natural amb grans instal·lacions desconnectades de la realitat i necessitats del territori. Aquestes accions poden representar un 25-30% de l’energia que es necessita, i no ens podem permetre el luxe de desaprofitar-les.Rendibilitat: Fer una clara aposta cap a la valorització de l’energia renovable que s’aboqui a la xarxa, i per facilitar la implantació de plantes de generació de biogàs i de biomassa, especialment pels residus agrícoles.Model econòmic per les comarques gironines Demanem que el pròxim govern de Catalunya faci una defensa nítida de l'empresa, en especial de la pime, com a generador d’ocupació, i garant del progrés econòmic i social del país. Això inclou també, la defensa de l’emprenedoria i la cultura de l’esforç.Apostar per un model turístic desestacionalitzat i de qualitat, millorar la reputació del sector per poder captar i retenir talent a partir de la idea de l’ “economia del visitant”, que posa èmfasi en l’aportació del turisme a l’economia local.Respecte l’ordenació urbanística dels HUT reclamem al Govern que abans de regular i establir mesures restrictives cal, en un exercici de responsabilitat política i transparència, crear una comissió integrada per les diferents administracions, els sectors afectats i experts en la matèria, a fi de disposar d’una diagnosi rigorosa de la situació.Estructurar l’ecosistema de transferència de coneixement: És fonamental la relació entre acadèmia, món científic, centres tecnològics i el món empresarial, per aplicar la transferència de coneixement i innovació. Cal promoure també aquí l’esperit publicoprivat.{"zeta-moreinfo":{"title":"\u00abPSC i Junts no tenen models diferents i es posaran d\u2019acord si poden\u00bb","id":"101668997","type":"article"}}Transmissions patrimonials i successionsLa fiscalitat marca de manera decisiva els costos de les empreses i és, al mateix temps, un factor clau a l'hora d'atreure i impulsar la inversió."En un país amb més del 95% de teixit d’empreses familiars, cal mantenir l’exempció de l’impost de successions per empreses familiars".Reformular la fiscalitat amb una reforma que promogui la competitivitat i elimini impostos com el de patrimoni, que penalitza el patrimoni ja contribuït. S'ha d’adequar l'impost de successions a la mitjana europea i facilitar el seu pagament.Alleujar la pressió fiscal de les empreses, promovent un marc fiscal que no penalitzi la competitivitat de les empreses catalanes respecte de les seves homòlogues europees.Catalunya té instruments per incentivar la reinversió de beneficis i permetre tenir empreses més competitives i innovadores, aplicant la reducció fiscal per aquests conceptes.Burocràcia excessivaDemanem simplificar els procediments administratius que són una càrrega per a les pimes.Aplicar el “Think small first”, que significa legislar tenint en compte la veritable dimensió de l'empresa catalana. Actualment s’acostuma a legislar com si totes les empreses fossin grans.Revisar els procediments administratius per eliminar tràmits innecessaris o alleugerir els que són imprescindibles, amb l’objectiu d’evitar dilacions innecessàries.Fomentar les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la inscripció d’ofici en registres, la reducció de terminis de resolució de l’administració.Evitar requerir a les empreses la presentació de documentació que ja està a mans de l’administració, creant registres únics de l’administració on consti la documentació actualitzada de les empreses.Facilitar l'accés als fons públics mitjançant mecanismes estandarditzats per a la seva sol·licitud que minimitzin els tràmits burocràtics. Una qüestió que, juntament amb la formulació de convocatòries més flexibles, resulta clau perquè les pimes es puguin beneficiar del Pla de Recuperació.En aquest sentit, el model del Kit Digital, subjecte a algunes modificacions hauria de ser el camí a seguir.{"zeta-moreinfo":{"title":"Laia Estrada: \u00abPuigdemont no \u00e9s ara el vot de la confrontaci\u00f3\u00bb","id":"102050048","type":"article"}}InfraestructuresInvertir en l’aeroport de Girona-Costa Brava: materialitzar les inversions previstes a l’aeroport, en especial l’estació del TGV per connectar-lo amb Girona i Barcelona. Girona ha de ser un aeroport complementari al de Barcelona com ho són Beauvais a París o Lutton o Stansted a Londres per recuperar els 5,5 milions de passatgers de 2008 .Prioritzar la seguretat a totes les vies no desdoblades on es comparteix amb tot tipus de vehicles, tenint en compte que hi a comarques on estacionalment creix el nombre de vehicles sobretot a l’estiu, amb mesures concretes:Millora del Manteniment del ferm de la viaEliminar les interseccions i semàfors per passos a diferent nivellAmpliar els vorals a més de 1,5 mts pavimentatsAugmentar la velocitat de la via +10km/h (reduïts fa 5 anys). Construir les variants llargament reivindicades i que afecten a milers de persones i empreses cada dia amb temps i diners i augmentar la seguretat vial del territori: Variant d'Olot – les PresesCompletar l´Anella de les Gavarres amb les autovies 2+2 entre Girona i Llagostera i entre Mont-Ras i Sarrià de ter-Girona eliminant els colls d´ampolla amb variants als municipis que afecta: Llambilles, La Bisbal d´Empordà, Bordils, Celrà, Llofriu, Corçà.Variant de Torroella Montgrí (pont al Ter)Millora del tram entre Cassà–NII eliminant rotondes i construint les variants Campllong i Riudellots de la Selva (zona amb grans polígons industrials on no poden accedir tot tipus de vehicles de transport de mercaderies)Continuar amb la millora de C-63 Vidreres–Les Preses (2+1 o 2+2) amb les variants d´Anglès (en construcció), Sils, Riudarenes, Amer, Les Planes Hostoles, St. Feliu Pallarols fins a la Variant de les Preses.Continuar amb la millora de la C-31 Figueres- Corçà (2+1 o 2+2) amb les variants de Verges, Parlavà fins anella Gavarres a CorçàCrear els projectes per la millora i construcció de carreteres necessàries per mobilitat de les comarques Gironines el els trams per evitar l´accidentalitat:Millora de la via C-63 Vidreres a Lloret de mar ( 2+1 o 2+2)Construcció de la C-32 Blanes a LloretEliminar les restriccions actuals als vehicles pesants que circulen per les vies on existeix alternativa en els trams compresos de NII entre Fornells de la Selva i Orriols (enllaç AP7)Que es convoqui regularment la Taula gironina d’infraestructures.Disminuir les diferències de cobertura de les xarxes de fibra òptica entre les zones urbanes, rurals i polígons industrials. Tot i que els resultats de l’Índex de digitalització de Catalunya 2022 demostren que Catalunya és pionera respecte a la resta de territoris, cal millorar la qualitat d’aquesta connexió i garantir que tot el territori tingui accés.HabitatgeCal disposar de més habitatge. La situació actual només comporta que el preu incrementi i la proliferació de pràctiques poc transparents amb fins especulatius, aprofitant-se de la necessitat de les persones. Cada vegada hi ha més habitants a la nostra societat i els que vindran, i si no es soluciona aquest problema s’anirà agreujant encara més. Però no només es proposa habitatge nou, sinó que demanem prendre mesures respecte:Els habitatges buits que es podrien posar al mercat, entre ells, els que estan en mans d’entitats bancàries ( fruit encara de la crisis del 2008).Els habitatges vells, tancats i buits que resten així perquè no compensa als seus propietaris el cost d’arranjar-los per l’increment que els representa quant a impost de patrimoni i successions. Els és més rentable mantenir edificis poc valorats.Es demana que el contractista/promotor sigui reconegut i tractat com a professional fiable per disposar dels crèdits necessaris pel desenvolupament de l’activitat de construir habitatge, fent més àgil i fàcil aquest tràmit. A dia d’avui s’estan pagant les conseqüències, en aquest sentit, de la crisi del 2008 de l’especulació del totxo, i no és just.Els tràmits per l’obtenció de la llicència d’obres són una vergonya, sobretot pel que fa als terminis per part de l’administració. Tenim pobles a la província que poden tardar 2 anys a concedir-la, i no es tracta d’un cas aïllat. La llei dona un termini de dos mesos a l’administració per pronunciar-se, i no es respecta enlloc.Apujar el preu m² de construcció d’habitatge social per part de l’administració, l’actual és més baix que el preu real de construcció fet que provoca que les licitacions quedin desertes. {"zeta-moreinfo":{"title":"Consulta aqu\u00ed totes les not\u00edcies de l'EMPORD\u00c0","id":"94323235","type":"article"}}

Dèficit energètic

 • És necessari impulsar projectes que siguin fonts de generació com l’eòlica, fotovoltaica, biomassa, biogàs, geotèrmica a l’hora que dissenyar plans de reducció de consum amb instal·lacions més eficients.
 • Les noves infraestructures s’han de fer a llocs no invasius, amb respecte al territori. El territori disposa de moltes zones amb terrenys antropitzats que es poden fer servir per generar recursos energètics, abans d’ocupar el medi rural i natural amb grans instal·lacions desconnectades de la realitat i necessitats del territori. Aquestes accions poden representar un 25-30% de l’energia que es necessita, i no ens podem permetre el luxe de desaprofitar-les.
 • Rendibilitat: Fer una clara aposta cap a la valorització de l’energia renovable que s’aboqui a la xarxa, i per facilitar la implantació de plantes de generació de biogàs i de biomassa, especialment pels residus agrícoles.

Model econòmic per les comarques gironines

 •  Demanem que el pròxim govern de Catalunya faci una defensa nítida de l'empresa, en especial de la pime, com a generador d’ocupació, i garant del progrés econòmic i social del país. Això inclou també, la defensa de l’emprenedoria i la cultura de l’esforç.
 • Apostar per un model turístic desestacionalitzat i de qualitat, millorar la reputació del sector per poder captar i retenir talent a partir de la idea de l’ “economia del visitant”, que posa èmfasi en l’aportació del turisme a l’economia local.
 • Respecte l’ordenació urbanística dels HUT reclamem al Govern que abans de regular i establir mesures restrictives cal, en un exercici de responsabilitat política i transparència, crear una comissió integrada per les diferents administracions, els sectors afectats i experts en la matèria, a fi de disposar d’una diagnosi rigorosa de la situació.
 • Estructurar l’ecosistema de transferència de coneixement: És fonamental la relació entre acadèmia, món científic, centres tecnològics i el món empresarial, per aplicar la transferència de coneixement i innovació. Cal promoure també aquí l’esperit publicoprivat.
 • Transmissions patrimonials i successionsLa fiscalitat marca de manera decisiva els costos de les empreses i és, al mateix temps, un factor clau a l'hora d'atreure i impulsar la inversió."En un país amb més del 95% de teixit d’empreses familiars, cal mantenir l’exempció de l’impost de successions per empreses familiars".Reformular la fiscalitat amb una reforma que promogui la competitivitat i elimini impostos com el de patrimoni, que penalitza el patrimoni ja contribuït. S'ha d’adequar l'impost de successions a la mitjana europea i facilitar el seu pagament.Alleujar la pressió fiscal de les empreses, promovent un marc fiscal que no penalitzi la competitivitat de les empreses catalanes respecte de les seves homòlogues europees.Catalunya té instruments per incentivar la reinversió de beneficis i permetre tenir empreses més competitives i innovadores, aplicant la reducció fiscal per aquests conceptes.Burocràcia excessivaDemanem simplificar els procediments administratius que són una càrrega per a les pimes.Aplicar el “Think small first”, que significa legislar tenint en compte la veritable dimensió de l'empresa catalana. Actualment s’acostuma a legislar com si totes les empreses fossin grans.Revisar els procediments administratius per eliminar tràmits innecessaris o alleugerir els que són imprescindibles, amb l’objectiu d’evitar dilacions innecessàries.Fomentar les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la inscripció d’ofici en registres, la reducció de terminis de resolució de l’administració.Evitar requerir a les empreses la presentació de documentació que ja està a mans de l’administració, creant registres únics de l’administració on consti la documentació actualitzada de les empreses.Facilitar l'accés als fons públics mitjançant mecanismes estandarditzats per a la seva sol·licitud que minimitzin els tràmits burocràtics. Una qüestió que, juntament amb la formulació de convocatòries més flexibles, resulta clau perquè les pimes es puguin beneficiar del Pla de Recuperació.En aquest sentit, el model del Kit Digital, subjecte a algunes modificacions hauria de ser el camí a seguir.{"zeta-moreinfo":{"title":"Laia Estrada: \u00abPuigdemont no \u00e9s ara el vot de la confrontaci\u00f3\u00bb","id":"102050048","type":"article"}}InfraestructuresInvertir en l’aeroport de Girona-Costa Brava: materialitzar les inversions previstes a l’aeroport, en especial l’estació del TGV per connectar-lo amb Girona i Barcelona. Girona ha de ser un aeroport complementari al de Barcelona com ho són Beauvais a París o Lutton o Stansted a Londres per recuperar els 5,5 milions de passatgers de 2008 .Prioritzar la seguretat a totes les vies no desdoblades on es comparteix amb tot tipus de vehicles, tenint en compte que hi a comarques on estacionalment creix el nombre de vehicles sobretot a l’estiu, amb mesures concretes:Millora del Manteniment del ferm de la viaEliminar les interseccions i semàfors per passos a diferent nivellAmpliar els vorals a més de 1,5 mts pavimentatsAugmentar la velocitat de la via +10km/h (reduïts fa 5 anys). Construir les variants llargament reivindicades i que afecten a milers de persones i empreses cada dia amb temps i diners i augmentar la seguretat vial del territori: Variant d'Olot – les PresesCompletar l´Anella de les Gavarres amb les autovies 2+2 entre Girona i Llagostera i entre Mont-Ras i Sarrià de ter-Girona eliminant els colls d´ampolla amb variants als municipis que afecta: Llambilles, La Bisbal d´Empordà, Bordils, Celrà, Llofriu, Corçà.Variant de Torroella Montgrí (pont al Ter)Millora del tram entre Cassà–NII eliminant rotondes i construint les variants Campllong i Riudellots de la Selva (zona amb grans polígons industrials on no poden accedir tot tipus de vehicles de transport de mercaderies)Continuar amb la millora de C-63 Vidreres–Les Preses (2+1 o 2+2) amb les variants d´Anglès (en construcció), Sils, Riudarenes, Amer, Les Planes Hostoles, St. Feliu Pallarols fins a la Variant de les Preses.Continuar amb la millora de la C-31 Figueres- Corçà (2+1 o 2+2) amb les variants de Verges, Parlavà fins anella Gavarres a CorçàCrear els projectes per la millora i construcció de carreteres necessàries per mobilitat de les comarques Gironines el els trams per evitar l´accidentalitat:Millora de la via C-63 Vidreres a Lloret de mar ( 2+1 o 2+2)Construcció de la C-32 Blanes a LloretEliminar les restriccions actuals als vehicles pesants que circulen per les vies on existeix alternativa en els trams compresos de NII entre Fornells de la Selva i Orriols (enllaç AP7)Que es convoqui regularment la Taula gironina d’infraestructures.Disminuir les diferències de cobertura de les xarxes de fibra òptica entre les zones urbanes, rurals i polígons industrials. Tot i que els resultats de l’Índex de digitalització de Catalunya 2022 demostren que Catalunya és pionera respecte a la resta de territoris, cal millorar la qualitat d’aquesta connexió i garantir que tot el territori tingui accés.HabitatgeCal disposar de més habitatge. La situació actual només comporta que el preu incrementi i la proliferació de pràctiques poc transparents amb fins especulatius, aprofitant-se de la necessitat de les persones. Cada vegada hi ha més habitants a la nostra societat i els que vindran, i si no es soluciona aquest problema s’anirà agreujant encara més. Però no només es proposa habitatge nou, sinó que demanem prendre mesures respecte:Els habitatges buits que es podrien posar al mercat, entre ells, els que estan en mans d’entitats bancàries ( fruit encara de la crisis del 2008).Els habitatges vells, tancats i buits que resten així perquè no compensa als seus propietaris el cost d’arranjar-los per l’increment que els representa quant a impost de patrimoni i successions. Els és més rentable mantenir edificis poc valorats.Es demana que el contractista/promotor sigui reconegut i tractat com a professional fiable per disposar dels crèdits necessaris pel desenvolupament de l’activitat de construir habitatge, fent més àgil i fàcil aquest tràmit. A dia d’avui s’estan pagant les conseqüències, en aquest sentit, de la crisi del 2008 de l’especulació del totxo, i no és just.Els tràmits per l’obtenció de la llicència d’obres són una vergonya, sobretot pel que fa als terminis per part de l’administració. Tenim pobles a la província que poden tardar 2 anys a concedir-la, i no es tracta d’un cas aïllat. La llei dona un termini de dos mesos a l’administració per pronunciar-se, i no es respecta enlloc.Apujar el preu m² de construcció d’habitatge social per part de l’administració, l’actual és més baix que el preu real de construcció fet que provoca que les licitacions quedin desertes. {"zeta-moreinfo":{"title":"Consulta aqu\u00ed totes les not\u00edcies de l'EMPORD\u00c0","id":"94323235","type":"article"}}

Transmissions patrimonials i successions

 • La fiscalitat marca de manera decisiva els costos de les empreses i és, al mateix temps, un factor clau a l'hora d'atreure i impulsar la inversió.
 • "En un país amb més del 95% de teixit d’empreses familiars, cal mantenir l’exempció de l’impost de successions per empreses familiars".
 • Reformular la fiscalitat amb una reforma que promogui la competitivitat i elimini impostos com el de patrimoni, que penalitza el patrimoni ja contribuït. S'ha d’adequar l'impost de successions a la mitjana europea i facilitar el seu pagament.
 • Alleujar la pressió fiscal de les empreses, promovent un marc fiscal que no penalitzi la competitivitat de les empreses catalanes respecte de les seves homòlogues europees.
 • Catalunya té instruments per incentivar la reinversió de beneficis i permetre tenir empreses més competitives i innovadores, aplicant la reducció fiscal per aquests conceptes.

Burocràcia excessiva

 • Demanem simplificar els procediments administratius que són una càrrega per a les pimes.
 • Aplicar el “Think small first”, que significa legislar tenint en compte la veritable dimensió de l'empresa catalana. Actualment s’acostuma a legislar com si totes les empreses fossin grans.
 • Revisar els procediments administratius per eliminar tràmits innecessaris o alleugerir els que són imprescindibles, amb l’objectiu d’evitar dilacions innecessàries.
 • Fomentar les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la inscripció d’ofici en registres, la reducció de terminis de resolució de l’administració.
 • Evitar requerir a les empreses la presentació de documentació que ja està a mans de l’administració, creant registres únics de l’administració on consti la documentació actualitzada de les empreses.
 • Facilitar l'accés als fons públics mitjançant mecanismes estandarditzats per a la seva sol·licitud que minimitzin els tràmits burocràtics. Una qüestió que, juntament amb la formulació de convocatòries més flexibles, resulta clau perquè les pimes es puguin beneficiar del Pla de Recuperació.
 • En aquest sentit, el model del Kit Digital, subjecte a algunes modificacions hauria de ser el camí a seguir.
 • InfraestructuresInvertir en l’aeroport de Girona-Costa Brava: materialitzar les inversions previstes a l’aeroport, en especial l’estació del TGV per connectar-lo amb Girona i Barcelona. Girona ha de ser un aeroport complementari al de Barcelona com ho són Beauvais a París o Lutton o Stansted a Londres per recuperar els 5,5 milions de passatgers de 2008 .Prioritzar la seguretat a totes les vies no desdoblades on es comparteix amb tot tipus de vehicles, tenint en compte que hi a comarques on estacionalment creix el nombre de vehicles sobretot a l’estiu, amb mesures concretes:Millora del Manteniment del ferm de la viaEliminar les interseccions i semàfors per passos a diferent nivellAmpliar els vorals a més de 1,5 mts pavimentatsAugmentar la velocitat de la via +10km/h (reduïts fa 5 anys). Construir les variants llargament reivindicades i que afecten a milers de persones i empreses cada dia amb temps i diners i augmentar la seguretat vial del territori: Variant d'Olot – les PresesCompletar l´Anella de les Gavarres amb les autovies 2+2 entre Girona i Llagostera i entre Mont-Ras i Sarrià de ter-Girona eliminant els colls d´ampolla amb variants als municipis que afecta: Llambilles, La Bisbal d´Empordà, Bordils, Celrà, Llofriu, Corçà.Variant de Torroella Montgrí (pont al Ter)Millora del tram entre Cassà–NII eliminant rotondes i construint les variants Campllong i Riudellots de la Selva (zona amb grans polígons industrials on no poden accedir tot tipus de vehicles de transport de mercaderies)Continuar amb la millora de C-63 Vidreres–Les Preses (2+1 o 2+2) amb les variants d´Anglès (en construcció), Sils, Riudarenes, Amer, Les Planes Hostoles, St. Feliu Pallarols fins a la Variant de les Preses.Continuar amb la millora de la C-31 Figueres- Corçà (2+1 o 2+2) amb les variants de Verges, Parlavà fins anella Gavarres a CorçàCrear els projectes per la millora i construcció de carreteres necessàries per mobilitat de les comarques Gironines el els trams per evitar l´accidentalitat:Millora de la via C-63 Vidreres a Lloret de mar ( 2+1 o 2+2)Construcció de la C-32 Blanes a LloretEliminar les restriccions actuals als vehicles pesants que circulen per les vies on existeix alternativa en els trams compresos de NII entre Fornells de la Selva i Orriols (enllaç AP7)Que es convoqui regularment la Taula gironina d’infraestructures.Disminuir les diferències de cobertura de les xarxes de fibra òptica entre les zones urbanes, rurals i polígons industrials. Tot i que els resultats de l’Índex de digitalització de Catalunya 2022 demostren que Catalunya és pionera respecte a la resta de territoris, cal millorar la qualitat d’aquesta connexió i garantir que tot el territori tingui accés.HabitatgeCal disposar de més habitatge. La situació actual només comporta que el preu incrementi i la proliferació de pràctiques poc transparents amb fins especulatius, aprofitant-se de la necessitat de les persones. Cada vegada hi ha més habitants a la nostra societat i els que vindran, i si no es soluciona aquest problema s’anirà agreujant encara més. Però no només es proposa habitatge nou, sinó que demanem prendre mesures respecte:Els habitatges buits que es podrien posar al mercat, entre ells, els que estan en mans d’entitats bancàries ( fruit encara de la crisis del 2008).Els habitatges vells, tancats i buits que resten així perquè no compensa als seus propietaris el cost d’arranjar-los per l’increment que els representa quant a impost de patrimoni i successions. Els és més rentable mantenir edificis poc valorats.Es demana que el contractista/promotor sigui reconegut i tractat com a professional fiable per disposar dels crèdits necessaris pel desenvolupament de l’activitat de construir habitatge, fent més àgil i fàcil aquest tràmit. A dia d’avui s’estan pagant les conseqüències, en aquest sentit, de la crisi del 2008 de l’especulació del totxo, i no és just.Els tràmits per l’obtenció de la llicència d’obres són una vergonya, sobretot pel que fa als terminis per part de l’administració. Tenim pobles a la província que poden tardar 2 anys a concedir-la, i no es tracta d’un cas aïllat. La llei dona un termini de dos mesos a l’administració per pronunciar-se, i no es respecta enlloc.Apujar el preu m² de construcció d’habitatge social per part de l’administració, l’actual és més baix que el preu real de construcció fet que provoca que les licitacions quedin desertes. {"zeta-moreinfo":{"title":"Consulta aqu\u00ed totes les not\u00edcies de l'EMPORD\u00c0","id":"94323235","type":"article"}}

Infraestructures

 • Invertir en l’aeroport de Girona-Costa Brava: materialitzar les inversions previstes a l’aeroport, en especial l’estació del TGV per connectar-lo amb Girona i Barcelona. Girona ha de ser un aeroport complementari al de Barcelona com ho són Beauvais a París o Lutton o Stansted a Londres per recuperar els 5,5 milions de passatgers de 2008 .
 • Prioritzar la seguretat a totes les vies no desdoblades on es comparteix amb tot tipus de vehicles, tenint en compte que hi a comarques on estacionalment creix el nombre de vehicles sobretot a l’estiu, amb mesures concretes:
 • Millora del Manteniment del ferm de la via
 • Eliminar les interseccions i semàfors per passos a diferent nivell
 • Ampliar els vorals a més de 1,5 mts pavimentats
 • Augmentar la velocitat de la via +10km/h (reduïts fa 5 anys). 
 • Construir les variants llargament reivindicades i que afecten a milers de persones i empreses cada dia amb temps i diners i augmentar la seguretat vial del territori: 
 • Variant d'Olot – les Preses
 • Completar l´Anella de les Gavarres amb les autovies 2+2 entre Girona i Llagostera i entre Mont-Ras i Sarrià de ter-Girona eliminant els colls d´ampolla amb variants als municipis que afecta: Llambilles, La Bisbal d´Empordà, Bordils, Celrà, Llofriu, Corçà.
 • Variant de Torroella Montgrí (pont al Ter)
 • Millora del tram entre Cassà–NII eliminant rotondes i construint les variants Campllong i Riudellots de la Selva (zona amb grans polígons industrials on no poden accedir tot tipus de vehicles de transport de mercaderies)
 • Continuar amb la millora de C-63 Vidreres–Les Preses (2+1 o 2+2) amb les variants d´Anglès (en construcció), Sils, Riudarenes, Amer, Les Planes Hostoles, St. Feliu Pallarols fins a la Variant de les Preses.
 • Continuar amb la millora de la C-31 Figueres- Corçà (2+1 o 2+2) amb les variants de Verges, Parlavà fins anella Gavarres a Corçà
 • Crear els projectes per la millora i construcció de carreteres necessàries per mobilitat de les comarques Gironines el els trams per evitar l´accidentalitat:
 • Millora de la via C-63 Vidreres a Lloret de mar ( 2+1 o 2+2)
 • Construcció de la C-32 Blanes a Lloret
 • Eliminar les restriccions actuals als vehicles pesants que circulen per les vies on existeix alternativa en els trams compresos de NII entre Fornells de la Selva i Orriols (enllaç AP7)
 • Que es convoqui regularment la Taula gironina d’infraestructures.
 • Disminuir les diferències de cobertura de les xarxes de fibra òptica entre les zones urbanes, rurals i polígons industrials. Tot i que els resultats de l’Índex de digitalització de Catalunya 2022 demostren que Catalunya és pionera respecte a la resta de territoris, cal millorar la qualitat d’aquesta connexió i garantir que tot el territori tingui accés.

Habitatge

 • Cal disposar de més habitatge. La situació actual només comporta que el preu incrementi i la proliferació de pràctiques poc transparents amb fins especulatius, aprofitant-se de la necessitat de les persones. Cada vegada hi ha més habitants a la nostra societat i els que vindran, i si no es soluciona aquest problema s’anirà agreujant encara més. Però no només es proposa habitatge nou, sinó que demanem prendre mesures respecte:
 • Els habitatges buits que es podrien posar al mercat, entre ells, els que estan en mans d’entitats bancàries ( fruit encara de la crisis del 2008).
 • Els habitatges vells, tancats i buits que resten així perquè no compensa als seus propietaris el cost d’arranjar-los per l’increment que els representa quant a impost de patrimoni i successions. Els és més rentable mantenir edificis poc valorats.
 • Es demana que el contractista/promotor sigui reconegut i tractat com a professional fiable per disposar dels crèdits necessaris pel desenvolupament de l’activitat de construir habitatge, fent més àgil i fàcil aquest tràmit. A dia d’avui s’estan pagant les conseqüències, en aquest sentit, de la crisi del 2008 de l’especulació del totxo, i no és just.
 • Els tràmits per l’obtenció de la llicència d’obres són una vergonya, sobretot pel que fa als terminis per part de l’administració. Tenim pobles a la província que poden tardar 2 anys a concedir-la, i no es tracta d’un cas aïllat. La llei dona un termini de dos mesos a l’administració per pronunciar-se, i no es respecta enlloc.
 • Apujar el preu m² de construcció d’habitatge social per part de l’administració, l’actual és més baix que el preu real de construcció fet que provoca que les licitacions quedin desertes.