La mascareta deixarà de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris aquest dimarts a la mitjanit. El Departament de Salut ha decidit suprimir el seu ús obligatori donada la millora de la situació epidemiològica general, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos, com en persones amb símptomes compatibles amb malalties respiratòries si estan en espais compartits o mal ventilats o si entren en contacte amb persones vulnerables; i a les residències o centres sanitaris si hi apareixen símptomes. La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l'empitjorament de la situació.

D'altra banda, Salut ha informat que la pressió assistencial es manté estable. Del 22 al 38 de gener s'han atès 68.898 urgències hospitalàries, amb una mitjana diària de 9.843. El percentatge d'ingrés ha estat de l'11,2%. Així la pressió assistencial als serveis d'urgències hospitalaris s'estabilitza i també ho fa la complexitat i els percentatge d'ingrés.

Als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), s'han atès 27.431 urgències, amb una mitjana diària de 3.919 casos. Es tracta d’una tendència similar respecte la setmana anterior i, per tant, l'activitat segueix estable. En el mateix període de l’any passat es van atendre 28.441 visites als CUAP, amb una mitjana diària de 4.063 atencions (un 3'6% més que aquest any).

Pel que fa a l’activitat assistencial a l’atenció primària i comunitària (APiC), s’han dut a terme 1.129.294 visites de dilluns a divendres en horari diürn. La xifra indica un descens del 3,27% en comparació amb la setmana anterior.

Pel que fa a l’activitat assistencial continuada (fora de l’horari ordinari), a la primària s’han fet 48.368 visites. Aquesta xifra mostra una tendència similar a la tercera setmana de l’any, amb una disminució del 2,48%, i també en relació amb la mateixa setmana de l’any anterior, un 2,45% inferior.