Barcelona

Catalunya registra 39 presos morts el 2022, 14 dels quals per suïcidi

El 36% dels reclusos van morir fora de la presó

ACN - Pol Solà

Les presons catalanes van registrar el 2022 un total de 39 persones mortes, un 34% més que les 29 del 2021, però per sota de les 42 del 2020 o les més de 40 que hi va haver cada any entre el 2010 i el 2017. D'aquestes 39, un total de 14 van ser suïcidis, la xifra més alta des que el 2010 es van començar a registrar les causes de les morts, dos dels quals van ser en llibertat condicional i tercer grau, i 8 van ser per sobredosi de drogues, la xifra més alta des del 2011. També hi va haver un mort per eutanàsia, en concret l'anomenat pistoler de Tarragona. No hi va haver cap mort per accident o agressió, segons dades del Departament de Justícia.

Segons el lloc de la mort, 25 van morir a la presó, vuit a l'hospital, quatre amb la família, un en un lloc desconegut i un altre en un centre sociosanitari. El Departament de Justícia recorda que la població penitenciària té una prevalença molt més gran de malalties orgàniques, problemes de salut mental i drogoaddiccions que la població general.

Segons les xifres dels darrers 13 anys, hi ha hagut 579 morts sota custòdia de les presons. El 22% del total, 127, van ser classificades pel Departament de Justícia com a "etiologia pendent", o sigui causa desconeguda. Gairebé la meitat dels morts, 249, van morir per malaltia, però només una quarta part d'aquests tenien la llibertat condicional, i els últims casos van ser el 2015, segons l'associació Observa de monitoratge del sistema penitenciari.

Observa considera molt preocupants aquestes xifres i creu que els dona la raó sobre la crítica a l'atenció a la salut mental de molts interns per part dels centres penitenciaris. Per això, demana un pla de xoc als departaments de Justícia, Salut i Drets Socials per afrontar el fenomen.