En matèria mediambiental, els acabats d’aprovar pressupostos de la Generalitat despleguen una sèrie d’acords sobre energies renovables, gestió de recursos hídrics i protecció dels espais naturals. També s’impulsen mesures, per exemple, per fomentar la mobilitat sostenible, incloure una <strong>assignatura sobre crisi climàtica</strong> a les universitats i protegir els col·lectius més vulnerables davant les desigualtats impulsades per la crisi climàtica.

Aquests són els acords principals en matèria mediambiental dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.