Enfila't és un projecte formatiu per a joves de 16 a 18 anys que necessiten obtenir l'ESO d'una manera alternativa