Set de cada deu adults espanyols juguen a videojocs des dels seus telèfons mòbils, és a dir, són 'mobile gamers'. Són un perfil d'usuari que majoritàriament juga al mòbil més de deu hores a la setmana, té entre 30 i 49 anys i juga dues o tres vegades cada dia. 

El 54 per cent dels jugadors de videojocs espanyols des del mòbil són homes, segons dades que s'extreuen d'un estudi realitzat enguany per la companyia de publicitat de vídeo en el mòbil Adcolony, sobre el perfil dels 'mobile gamers' a Espanya.

En termes generals, de la recerca es destaca que gairebé set de cada deu adults espanyols (68%) juguen a videojocs des de dispositius mòbils. La franja d'edat que abasta el major nombre d'usuaris és la de persones entre 30 i 49 anys, amb el 44 per cent del total, seguida dels joves entre 14 i 29 anys (37%) i del segment entre 50 i 65 anys (19%).

Pel que respecta al nombre d'hores de joc per setmana, un terç són 'heavy users' que hi dediquen més de deu hores. Els segueixen els jugadors amb dedicació intensiva (5-6 hores), que arriben al 16 per cent dels jugadors. 

En relació amb les dades anteriors hi ha la quantitat de vegades que juguen al dia. El 44 per cent ho fa entre dues i tres vegades diàriament, mentre que un altre 36 percent juga des del mòbil unes 4 o 5 vegades al dia.

I sobre els jocs preferits, destaca que els més demandats són, per aquest ordre, els de tipus puzle, trivial i paraules. Els segueixen els d'acció i aventures, simulacions, esportius i 'shooter.' 

El 26 per cent dels espanyols juga a tres videojocs mòbils, i només el 5 per cent dels enquestats juga a sis o més títols. És una activitat que sovint es realitza alhora que unes altres com escoltar música (54%), veure la televisió (43%) o navegar per xarxes socials (41%).