Els centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les comarques gironines van tancar el 2021 amb 2.466 nous casos, un 36% més que l'any anterior. Del conjunt d'atesos, més de la meitat van ser dones i, en relació als diagnòstics, el 26% van ser per codis Z (circumstàncies psicosocials, econòmiques o personals), seguides dels casos de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDHA) i pel trastorn de l'espectre autista. Pel que fa als centres d'adults, el creixement va ser de més del 21%, amb 3.869 pacients atesos per primera vegada. Un 29% dels atesos durant el 2021 van rebre un diagnòstic de trastorn de l'estat d'ànim.

Els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), al seu torn, van atendre l'any passat 4.494 persones al conjunt de la demarcació. D'aquestes, la majoria relacionats amb el consum d'alcohol, seguits per la cocaïna (27%) i del cànnabis (14%).

L'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Support-Girona han presentat aquest dimarts la campanya commemorativa al Dia Mundial de la Salut Mental, declarat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Que se celebrarà el 10 d'octubre i que impulsa la Federació Mundial per a la Salut Mental.

Segons els resultats de l'enquesta de salut de Catalunya (ESCA 2021), gairebé una de cada tres dones (27,9%) i un de cada cinc homes (17%) manifesta tenir malestar emocional. Aquest percentatge augmenta amb l’edat: 20,6% en el grup de 15-44 anys i 34,7% entre les persones de 75 anys i més i és superior entre les persones de la classe social menys afavorida. L'informe de la Regió Sanitària de Girona, però, constata que a la demarcació el percentatge de malestar emocional és inferior al global de Catalunya (16,2%). Les comarques gironines també tenen un percentatge de persones amb depressió inferior al de Catalunya (4,4%).

Tot i això, segons les dades de la Xarxa de Salut Mental i Addicions de les comarques gironines, es va tancar el 2021 amb un creixement de més del 21% de pacients atesos per primera vegada als centres de salut mental d'adults (CSMA), amb un total de 3.869 persones i d'un 2% més pel que fa al conjunt de pacients (14.867). La majoria (59,5%) van ser dones amb una mitjana d'edat de 51 anys. Pel que fa als diagnòstics en majors de 18 anys, un 29% van rebre un diagnòstic de trastorn de l'estat d'ànim, mentre un 16% es va haver de tractar per un trastorn psicòtic i un 15,5% per trastorn d'ansietat. Prop del 50% de les persones ateses als CSMA va tenir un diagnòstic de complexitat de salut mental. Els CSMA van registrar a l’any 2021 un total de 93.103 visites.

Els centres infantils i juvenils van atendre durant l'any passat 6.872 persones, 2.466 de les quals hi van acudir per primera vegada. Una xifra que suposa un augment del 36% respecte de l'any anterior. Del conjunt de pacients atesos, un 59,5% van ser dones i un 40,5% homes, amb una mitjana d’edat de 14 anys.

En relació amb els diagnòstics, els codis Z (diferents circumstàncies psicosocials, econòmiques o personals que potencialment afecten la salut i generen malestar) van ser els més freqüents (26%); seguit del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDHA) amb un 11,5% dels casos i pel trastorn de l'espectre autista en un 11%. Els centres infantojuvenils van registrar durant el 2021 un total de 38.724 visites.

La majoria de drogodependències, per l'alcohol 

Per la seva banda, els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) van atendre 4.494 persones al conjunt de les comarques gironines a l’any 2021. De total de les persones tractades, prop del 28% van ser casos nous en què l'alcohol va ser la substància que va propiciar la demanda en més del 47%, seguit de la cocaïna (27%) i del cànnabis (14%). Del total de pacients atesos un 75,7% van ser homes i un 24,3% dones, amb mitjana d’edat de 44 anys. Els CAS van registrar 52.674 visites assistencials.

En relació amb l'activitat dels equips del Programa de Seguiment Individualitzat (PSI), gestors de casos que atenen al lloc on viuen de les persones, van atendre l'any passat 315 persones, 93 de les quals van ser casos nous. Prop del 50% de les persones ateses pels PSI tenien un diagnòstic de trastorn psicòtic, i un 70% complia els criteris de persones amb condició de complexitat de salut mental. Els PSI del conjunt del territori van realitzar un total de 6.993 visites.

Els pacients atesos pel programa d'intervenció precoç de la psicosi en el conjunt de la demarcació de Girona es van incrementar a l’any 2021 un 10%, amb un total de 503 persones ateses, 135 de les quals van ser casos nous.

Els serveis de rehabilitació comunitària van atendre l'any passat 555 persones, un 97,12% de les quals va aconseguir millorar el seu estat funcional després d'un any d'assistir al servei.