De gener a maig de 2021, la comarca de l’Alt Empordà ha registrat unes taxes de casos i defuncions per la Covid-19 superiors a les de Catalunya. Pel que fa als ingressos hospitalaris provocats pel coronavirus, la taxa no només és més alta que la catalana, sinó que també supera la del conjunt de la demarcació de Girona, d’acord amb les dades analitzades per INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, de la Fundació Salut Empordà.

De la mateixa manera que passa entre comunitats autònomes i països, al llarg del 2021 s’han produït diferències entre les taxes de casos, ingressos i defuncions de les diverses comarques de Catalunya.

Infografia “Dades d’infecció per coronavirus a l’Alt Empordà, juny 2021. Comparativa amb Girona i Catalunya” FSE

Si s’analitzen les dades entre gener i maig de 2021, és a dir, entre l’inici de la campanya de vacunació contra el coronavirus i el moment en què s’assoleix un gran volum de població amb la pauta completa, s’observa el següent:

  • Entre l’1 de gener i el 31 de març, coincidint amb la darrera onada d’infecció, la taxa de casos detectats a l’Alt Empordà és menor que la mitjana de Catalunya, però la d’ingressos i defuncions és superior a la catalana i a la del conjunt de la demarcació de Girona. 
  • Entre gener i maig, incloent les fases de brot i estabilització, tant la taxa de casos detectats com la d’ingressos i defuncions és significativament major a l’Alt Empordà que la mitjana catalana. I si es compara l’Alt Empordà amb la demarcació de Girona, tot i presentar valors més elevats, la taxa d’ingressos és l’única que és significativament més alta.
  • Si només s’analitza el darrer període d’abril a maig, la fase de meseta, es va controlar el brot però hi continua havent una situació residual d’infeccions superior a la del període de confinament de 2020.

A l’hora d’analitzar les dades, cal tenir compte que, a 15 de juny, la cobertura vacunal a l’Alt Empordà era de les més baixes de Catalunya per diversos motius, com són el gran volum de segones residències, l’alt índex d’immigració, etc. Així, un 39,2 % de la població altempordanesa tenia una dosi i un 22,5 %, la pauta completa; mentre que a Catalunya les xifres eren de 53,9 % i 33,1 %, respectivament. A més, s’ha de valorar que, a inici d’any, hi va haver un brot just després de les vacances de Nadal i abans que la cobertura vacunal fos considerable a tot Catalunya.