Al mes de juny de 2019, l'Hospital de Figueres i l'Hospital Clínic de Barcelona van estendre a totes les àrees bàsiques de salut de l'Alt Empordà el nou model assistencial per l'especialitat de Dermatologia que es basa en la teledermatologia. En 6 mesos, s'ha arribat a la proporció que, en aquests moments, 2 de cada 3 consultes que el metge d'atenció primària deriva cap a l'especialista s'atenen a través d'aquesta tecnologia. I s'estima que durant el primer trimestre del 2020 aquest xifra augmenti fins a la totalitat dels casos.

Aquest nou model assistencial ha permès que un 60 % de les visites derivades a teledermatologia s'hagin pogut resoldre sense necessitat de què l'usuari acudeixi a l'Hospital de Figueres, evitant desplaçaments innecessaris. A més, aquesta eina també ha reduït el temps de resposta: un cop el dermatòleg rep la sol·licitud del metge de família, aquest resol el cas en el termini màxim d'una setmana. I és aquest especialista el que valora si fa falta citar el pacient a l'hospital per examinar-lo en persona o si el metge d'atenció primària pot encarregar-se del tractament i seguiment que se li ha prescrit.

En aquest mig any també s'ha observat que les derivacions al dermatòleg des de les àrees bàsiques de salut s'han reduït en 500 visites respecte al 2018. El motiu és que com que el professional de primària atén en un primer moment el pacient i en fa el seguiment en els casos en què així es determina, aquest procés li està proporcionant expertesa i capacitació per a poder descartar amb eficàcia els casos de baixa complexitat.

En total, el 2018 es van registrar 2.870 consultes de dermatologia a l'Hospital de Figueres, de les quals 2.571 eren presencials i 299, a través de la teledermatologia, perquè estava implantada de manera pilot en alguns CAPs. Al 2019, es van fer 2.370 consultes, 1.632 eren presencials i 738, a través de la teledermatologia.

La teledermatologia

El protocol estableix que la derivació al servei de Dermatologia de l'Hospital de Figueres es fa inicialment a través del sistema de teledermatologia. El metge de família utilitza un dispositiu mòbil per fer les fotografies a la zona o zones del cos del pacient que l'especialista ha de valorar. Aquestes imatges es vinculen amb la identificació de l'usuari, per tal que quedin integrades a la història clínica del pacient. S'estima que quan aquest model s'hagi implantat totalment a l'Alt Empordà, només entre el 30 i el 40 % de les derivacions requeriran visita presencial amb l'especialista.

La implantació de la teledermatologia a tota la comarca s'ha pogut fer gràcies a l'aliança estratègica entre l'Hospital de Figueres i l'Hospital Clínic de Barcelona, que els facilita compartir coneixement i desenvolupar projectes comuns en el futur, amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència en l'assistència dermatològica a l'Alt Empordà.