La revista Nature ha publicat un treball en el que un equip de més de vuitanta investigadors han analitzat unes 50.000 publicacions científiques i altres documents, i han fet nombroses entrevistes a gent que habita el territori no urbà arreu del mon, per tal de comprendre els beneficis que aporta la natura i com es valoren.

I no sorprèn la conclusió a la que arriben. Destaquen una gran varietat de criteris que donen valors a la natura i que, al marge del aprofitament agro-forestal i pecuari, va des del seu ús com a espai recreatiu a l’ús vital i/o espiritual. No obstant, l’estudi remarca l’absència d’aquests valors en la formulació de les polítiques clau de conservació.

En una entrevista a elDiario.es arrel d’aquest estudi, el director de l’equip que ha realitzat el treball, Unai Pascual, diu: «La majoria de decisions polítiques només tenen en compte aquells beneficis de la natura que tenen una repercussió de mercat». I així es deixen de costat molts valors importants, necessaris i imprescindibles per a la vida al planeta, ja que no es poden traduir en diners. I continua dient: «No hi ha un únic valor si no una diversitat de valors. Però si les polítiques creen un mercat del carboni, llavors la majoria de decisions aniran vers aquells valors que el mercat està senyalant per a benefici d’alguns».

Davant d’aquestes declaracions... són els grans incendis que s’estan produint arreu, fruit només de l’escalfament del planeta i la sequera mundial persistent? O ens podem preguntar per què estem patint aquests problemes, amén d’altres...? Per exemple, sembla ser que aquesta història del mercat del carboni ha fet que alguns s’hagin dedicat ha crear monocultius d’arbres que tenen la particularitat d’absorbir-ne molt, però, com sempre, s’ha fet només amb la mirada cap el guany econòmic i sense veure altres possibilitats, o els diversos problemes col·laterals que aquests monocultius podrien portar a l’entorn, al marge dels diners per als seus propietaris.Aquesta mirada esbiaixada de la natura que ens envolta ha portat –i està portant- seriosos problemes a les comunitats indígenes que hi viuen i, sense anar més lluny, a les zones rurals properes.

L’estudi acaba dient que hi ha molts valors que no es poden convertir en producte i que el problema ha estat deixar-ho tot a la contingència del mercat.

No obstant, seguim erra que erra...