Els darrers dies s’ha encetat una polèmica derivada de la pròxima instal·lació d’una antena de telefonia mòbil en els terrenys reservats per a la construcció del tercer pavelló poliesportiu de Figueres. No soc partidari de contestar discussions interessades, però sí quan hi ha una clara interpel·lació personal.

El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, en l’article publicat la setmana passada , assegura que s’instal·larà una antena 5G en el solar abans esmentat. S’equivoca. L’operadora ha confirmat que es tracta d’una antena 4G, que s’afegeix a les 31 ja existents actualment. Però, a més, el desplegament de la xarxa de telecomunicacions és competència única del ministeri, sense que l’Ajuntament pugui denegar la seva instal·lació. Aquesta informació ja va ésser facilitada, en el seu moment, a tots els regidors.

En la seva afirmació que «l’actual govern abandona el projecte del tercer pavelló i la segona piscina», sembla també oblidar que no es poden barrejar les coses, contribuint així a intoxicar i confondre l’opinió pública. I el que és encara pitjor, en una persona com ell, que compleix el seu tercer mandat a la Casa Consistorial, dos dels quals en tasques de govern, i que sembla desconèixer els tempos dels desenvolupaments de sectors urbanístics, com la segona piscina climatitzada, en cap cas lligat a l’Olivar Gran.

Però tornem al fet central. Clarament, s’ha de tenir molta barra per afirmar que el pavelló era un dels projectes més importants en els darrers vint anys, tot oblidant-se que els dos pavellons existents no complien la normativa en matèria d’accessibilitat i seguretat contra incendis. D’això se’n diu teixir una cortina de fum o simplement no assumir responsabilitats de conseqüències molt greus. O no assumir responsabilitats de la situació de l’estadi Albert Gurt, perquè convindran amb mi que no és cosa dels dos darrers anys, el qual finalment serà arranjat totalment.

El govern municipal és conscient que la ciutat arrossega una manca d’equipaments esportius des de fa massa temps. Però això tampoc és nou. Em pregunto on ha estat la planificació d’equipaments esportius en tots aquests anys de governs municipals dels quals formava part el Sr. Masquef? No existien les mateixes necessitats? En la situació actual, la construcció del tercer pavelló, amb uns costos molt més alts, era inassolible i no resolia les necessitats d’espais d’entrenament. En qualsevol cas, aquest no és un projecte abandonat, sinó simplement ajornat i que ha de tenir uns costos menors. Mentrestant hem buscat alternatives que aporten solucions a les mancances ja comentades.

Determinades afirmacions s’han fet frívolament per confondre els figuerencs i figuerenques. En política no tot s’hi val, més quan el que necessita Figueres és gent en positiu, per avançar i recuperar el rumb perdut.