L’elevat preu de l’electricitat, batent rècords històrics dia rere dia, respon a un problema estructural d'un model energètic obsolet i un sistema tarifari deficient que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial ha empès el govern espanyol a impulsar una sèrie de mesures – com de costum, tard i malament - que malauradament tampoc resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model.

En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos grans partits de l’Estat (per exemple mitjançant la presència de diversos exministres en consells d’administració de les elèctriques), la ciutadania no acceptarà de cap manera que les administracions restin immòbils davant els abusos tarifaris que estem patint.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis socials. És a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, tenim clar que volem caminar cap a un model energètic sostenible, respectuós amb el territori de manera acordada i cooperada amb aquest. L'evolució d’un antic model oligopolístic centrat en el gas fòssil, petroli i nuclear, concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania i el compromís d'impulsar una companyia elèctrica pública perquè pugui participar en projectes d'energies renovables sense afany de lucre, amb Ajuntaments i societat civil. En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables escoltant a la gent del territori. És tan important el què, com el com. 

I és, perquè creiem que els canvis quan van de baix cap a dalt són efectius, que des dels Ajuntaments s'està impulsant - via reduccions d'IBI, ICIO o IAE - la incentivació per la implantació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum privades o comunitàries alhora que les entitats municipals donen exemple aprovant mocions i obrint camí amb teulades compartides d'autoconsum pels edificis municipals, canvi de lluminàries a Led cercant l'estalvi energètic i minorant la dependència de les elèctriques.

Però en aquesta, com en moltes altres reivindicacions, les administracions (especialment les més properes) i el conjunt de la ciutadania hem de treballar braç a braç per assolir els objectius. Per aquest motiu, donem suport i ens sumem a la convocatòria Desconnecta de les elèctriques! contra l’increment del preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 22:30 hores des de la nostra comarca. Des de les institucions i també des del carrer empenyem per la regulació del mercat elèctric.