La separació de Figueres en districtes ja és una realitat. Després de molts anys de ser un tema recurrent, finalment s’ha iniciat una prova pilot en dos districtes. Val a dir que la proposta de districtes ha estat reivindicada, en major o menor mesura, per tots els grups polítics que han participat del govern de la ciutat els darrers quinze anys. De manera que, malgrat els matisos, es tracta d’una proposta de ciutat amb un alt consens. Els dos districtes escollits per a la prova pilot ja han fet una sessió cadascun, amb una bona participació i amb propostes clares per millorar l’espai públic. La neteja, les polítiques socials i educatives, la seguretat, el civisme o els equipaments esportius han estat temes de debat que les veïnes i els veïns han exposat acompanyats de propostes de resolució. Les properes setmanes l’Ajuntament donarà resposta als suggeriments dels veïns.

La participació ciutadana ben executada és un avenç democràtic important, que pot significar uns ciutadans més implicats i més orgullosos amb les actuacions que es fan a la seva ciutat. No totes les persones estaran d’acord amb les decisions que s’hi prenguin, perquè existiran diferències de criteris entre els veïns, però cal vetllar perquè tothom estigui satisfet amb el com s’ha decidit. A ningú li agrada tenir la sensació que perd el temps, de manera que si la resposta de l’Ajuntament no és satisfactòria per a les persones que hi participen, difícilment continuaran participant-hi. Convençuts que la prova pilot serà satisfactòria, és necessari establir una estructura sòlida que doni continuïtat a la proposta de districtes i a les seves funcions. Cal assegurar que, més enllà dels titulars de les regidories del moment o del color polític del govern, l’Ajuntament tingui l’equip tècnic necessari, hi hagi major transversalitat entre les àrees, i que es garanteixi una continuïtat i seguiment de tot allò que sorgeix a les sessions de participació.

Els districtes permeten una relació propera entre l’Administració i la ciutadania, i tenen un llarg recorregut de funcions i utilitats que s’hauran d’anar desenvolupant pas a pas. Els districtes són una oportunitat de millorar la ciutat, i seria bo que totes i tots n’estiguem convençuts i ho veiem com un instrument útil per millorar la vida dels figuerencs i les figuerenques. La desafecció política actual és generalitzada a ajuntaments i parlaments. L’allunyament entre els ciutadans i els instruments habituals de representació, que deriven dels partits polítics i els seus representants, no satisfan una població cada dia més exigent i que en qüestiona el seu funcionament.

A Figueres, en les darreres eleccions municipals, més del 40% dels veïns i veïnes amb dret a vot no el van exercir, malgrat l’àmplia oferta de candidatures que s’hi presentaven. Fins a deu candidatures hi van concórrer. En aquest sentit, els districtes esdevenen una oportunitat per superar el rol limitat de la democràcia representativa actual.