Aquesta setmana hem presentat una campanya de sensibilització sobre la importància del civisme a la ciutat. Amb el lema “Figueres. Fem-la millor”“Figueres. Fem-la millor”, pretén conscienciar a totes les figuerenques i figuerencs que millorar la nostra ciutat és coresponsabilitat de tothom.

La campanya se centra en quatre eixos: en la gestió de les deixalles, en tenir cura de l’espai públic, en la bona convivència i en la correcta la mobilitat. Cada aspecte de la campanya està representat per un personatge. Es pretén que siguin els nens i nenes de Figueres els qui escullin els noms d’aquestes il·lustracions. Cada tres mesos es posarà el focus en un aspecte concret i es treballarà a les escoles, ja que els nens i les nenes són grans pedagogs.

Amb aquesta campanya volem combatre les actituds incíviques que hi ha a la ciutat, sensibilitzant sobre la importància de la coresponsabilitat per tenir una ciutat millor. Necessitem tenir una ciutat on el bon veïnatge i la bona convivència aflorin i per això aquesta campanya ens interpel·la a tots. La campanya és paral·lela amb les accions sancionadores de la Guàrdia Urbana a través de l’ordenança de civisme i convivència. Fins el setembre de l’any passat es van posar 2.000 sancions més per actituds incíviques que l’any 2019.

El bon ús de l'espai públic, el respecte al descans, la cura del mobiliari urbà i dels espais comuns, la col·laboració en la neteja dels carrers i l’entorn, el respecte als altres... tots aquests aspectes són necessaris per assolir una bona convivència.