12 de novembre de 2017
12.11.2017
40 Años

Dedica't a l'educació amb Kumon

Kumon, la xarxa més gran de centres d´ensenyament del món, busca candidats per traspassar el centre de Figueres.

12.11.2017 | 20:59

Hi ha experiències en educació que permeten de treballar d´una manera completament diferent al sistema tradicional. Qui no valoraria un projecte educatiu en què es comença formant equip amb l´alumne i la seva família; que utilitza un mètode flexible, capaç de respectar el ritme d´aprenentatge de cada alumne i que posa el focus en les seves capacitats individuals? Estem parlant del mètode Kumon: un programa els objectius del qual són buscar en cada infant el seu màxim potencial i despertar la passió per aprendre.

Kumon és un mètode d´aprenentatge individualitzat que utilitza les matemàtiques i la lectura com a eines per desenvolupar al màxim les capacitats acadèmiques dels alumnes. Disposa de més de 25.000 centres d´estudi i 4.000.000 d´alumnes matriculats a tot el món.

Només a Espanya, on es va establir ja fa 26 anys, més de 21.000 alumnes treballen amb aquest mètode, que persegueix millorar les capacitats intel·lectuals, fomentar el comportament autodidacte i preparar els alumnes per a un itinerari d´aprenentatge d´èxit.

Kumon busca un perfil de candidat molt determinat per traspassar el centre de Figueres, en funcionament des del 2006: «Volem treballar amb persones que tinguin una clara vocació educativa, mentalitat emprenedora i formació universitària, amb disponibilitat per dedicar-se exclusivament a l´activitat i ganes de desenvolupar un projecte propi guiat per l´experiència acumulada d´una franquícia consolidada», explica la Maribel Martín de Rosales, portaveu de la franquícia.

El professorat de Kumon té una preparació exigent i rep formació contínua sense cost afegit. «A Kumon —explica la Maribel— apostem per l´aprenentatge constant i creiem fermament que és la clau de la millora i de l´èxit. Per això, oferim cursos de perfeccionament i una sèrie de seminaris dirigits tant al treball amb els alumnes com al coneixement profund dels programes de Matemàtiques i Lectura. A més, les visites que fa el personal de l´oficina regional al centre serveixen per oferir assessorament pedagògic i metodològic per mitjà de l´observació del treball amb els alumnes».

«Per a nosaltres —continua— el candidat és clau: ha de ser el gestor del negoci i, alhora, la peça clau de la parcel·la pedagògica». Al cap i a la fi, el professorat de Kumon se centra en la individualització del procés d´aprenentatge de cada alumne; converteix l´alumne en actor principal del procés. El professor Kumon planifica, executa i avalua la seva acció buscant sempre el desenvolupament del potencial d´aprenentatge de l´alumne i el desenvolupament del comportament autodidacte.

Per a això, el professor es recolza en un material «perfectament estructurat perquè l´avenç de l´alumne sigui gradual, significatiu, i estigui basat sempre en coneixements previs. El material és ple de pistes, exemples, etc., que l´alumne utilitza per construir el seu propi coneixement d´una manera individualitzada. L´ús d´aquest material el tutoritza el professorat sempre en pro de desenvolupar el potencial, l´autonomia i el gust per l´aprenentatge», afegeix la Maribel.

La família representa un dels pilars sobre els quals se sosté el treball del professor de Kumon. L´alumne dedica al voltant de mitja hora per programa; dos dies a la setmana al centre i la resta dels dies al domicili. El fet que la família estigui involucrada és essencial per obtenir el màxim benefici dels programes de Kumon. El professorat manté una comunicació constant amb els pares, valorem amb ells el treball dels seus fills a casa i al centre, així com la seva actitud davant el treball diari i qualsevol dificultat que pugui sorgir en el procés d´aprenentatge.

Kumon convida tots els interessats a la sessió informativa del 24 de novembre, que tindrà lloc a Barcelona. Informació i reserves, a la pàgina web de Kumon.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook