La pandèmia pel coronavirus provocarà una crisi econòmica que molts ja comparen amb la del 2008, on va caure en picat la venda de vehicles nous i es va disparar la compra de cotxes de segona mà. El problema és que amb un cotxe usat sempre ens arrisquem que la factura de reparació sigui més elevada que la de compra. Per tractar de reduir tant com sigui possible les possibilitats d’equivocar-nos cal seguir una sèrie de consells bàsics a l’hora de fer la compra.

REVISIÓ DEL MOTOR

Més enllà de possibles desperfectes estructurals per un xoc, el més important a l'hora de revisar un cotxe de segona mà és que no tingui problemes mecànics, ja que poden ser els més cars de reparar. Un primer cop d'ull ens permetrà veure si el motor és molt vell i, sobretot, com ha tractat i conservat el cotxe el seu propietari. Si el motor està molt descuidat, amb molta brutícia, greix i corrosió a la bateria i altres elements, serà millor que ens oblidem del vehicle.

Si per contra veiem un aspecte que denoti una bona conservació del cotxe usat, començarem per una cosa tan simple com comprovar l'oli. Per a això extraurem la vareta i comprovarem que estigui en un nivell òptim -entre el mínim i el màxim-, tot i que el millor indicatiu de cara a una compra és que el líquid no tingui un aspecte gaire deteriorat. Si és molt negre o espès, vol dir que no s’ha fet un bon manteniment.

El següent que hauríem de veure és si hi ha fuites. Si observem la presència de líquids, així com juntes casolanes fetes amb goma, silicona o altres segelladors, és que el motor està en molt mal estat. Un propulsor amb bona salut no ha de tenir restes de líquid per cap de les seves superfícies.

El següent serà comprovar les corretges del motor. Si aquestes són massa dures i poc flexibles vol dir que acumulen massa temps d'ús i que aviat podrien trencar-se. En el cas de la corretja de distribució, aquesta reparació pot suposar una gran factura. També haurem de comprovar l'estat dels líquids i l'estat del radiador. És lògic que aquest presenti petits cops per impactes de pedres quan circulem per la carretera, però el que no ha de tenir són grans cops, ni fuites ni restes d'òxid o altres elements estranys.

PROVA DINÀMICA

Un cop fetes aquestes comprovacions, el següent que haurem de fer serà arrencar el motor. Si ho fa ràpid, vol dir que no hi ha problemes ni de bateria ni de motor d'arrencada, i a més no ha de sortir al quadre d'instruments cap indicador de problema mecànic o senyal de manteniment.

Immediatament després cal fixar-se en el fum que surt del cotxe. Malgrat ser un cotxe usat mai ha de ser excessiu, tot i que al principi pot ser més abundant que quan agafa temperatura. Ha de ser el màxim de translúcid possible; si és molt espès i opac (i en funció del color) pot indicar-nos diferents avaries. Un cop el cotxe hagi agafat temperatura, no hem de percebre gaires vibracions, sorolls o sotracs. Si el motor sona bé, estudiarem l'estat de l'embragatge. Primer desembragant i comprovant que el pedal ofereix la resistència correcta i que no hi ha sorolls.

A continuació inserirem diferents marxes amb el cotxe aturat per veure que la palanca funciona correctament i no balla gaire. Per veure el desgast que ha patit l'embragatge posarem primera i activarem el fre de mà, i deixarem anar a poc a poc el pedal. Si quan arribem al final del recorregut el cotxe es cala vol dir que l'embragatge no patina i funciona correctament.

Un cop iniciem la marxa, i de la mateixa manera que amb el cotxe aturat, no hi ha d'haver un excés de fum, sorolls o vibracions. No és bon símptoma que tinguem pèrdues de potència durant l'acceleració. Si frenem fort el cotxe ha de respondre adequadament, i si no ho fa pot assenyalar un error en el sistema de frenada o un desgast de les pastilles o discos de fre. Pel que fa a la direcció, no ha de vibrar ni fer moviments estranys. Si deixem anar el volant el cotxe s'ha de mantenir recte en una superfície plana.

Tot i haver fet totes aquestes comprovacions, abans de comprar un cotxe de segona mà (i més entre particulars) sempre recomanem portar-lo a un mecànic de confiança perquè hi faci una revisió exhaustiva.