Els desnonaments a les comarques gironines han pujat gairebé un 35% durant el segon trimestre. Si entre gener i març els jutjats van executar-ne 253 arreu de la demarcació, des d'aleshores i fins a finals de juny se n'han dut a terme 344 més, cosa que evidencia que el drama dels qui perden l'habitatge no s'atura. Això suposa que, de mitjana, durant aquest segon trimestre cada dia se n'han dut a terme gairebé quatre. L'única nota positiva la posa que, en comparació amb l'any passat, els que s'han dut a terme durant aquest 2023 són un 14% menys. En paral·lel, la inflació i les dificultats econòmiques es fan paleses als jutjats mercantils i socials. Entre gener i juny, s'han presentat 416 concurs de creditors i 863 demandes per acomiadament.

Tot i que l'Estat ha estès fins al 31 de desembre la moratòria dels desnonaments per a les llars i famílies vulnerables, les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i que mesuren l'impacte de la crisi als jutjats, evidencien que els llançaments continuen estant a l'ordre del dia. A les comarques gironines, entre gener i juny del 2023 se n'han executat 597.

Si la dada es compara amb el mateix període de l'any passat, és significativament més baixa (ja que aleshores, van ser-ne 694). Però si es segmenta per trimestres, la realitat és que entre març i juny la xifra de desnonaments ha pujat, i força.

Des de principis d'any i fins a la primavera, els jutjats van executar 253 desnonaments. Però al llarg del segon trimestre, aquesta xifra s'ha enfilat fins als 344. És a dir, pràcticament quatre al dia de mitjana. La gran majoria d'ells han estat per impagaments de lloguer, en concret, 223. És a dir, particulars i famílies, però també negocis, que no han pogut afrontar les rendes mensuals.

Hi ha 93 casos, però, en què el llançament ha deixat un deute gairebé de per vida als afectats (perquè obeïa a una execució hipotecària). Per últim, els 28 casos restants s'emmarquen dins d'altres casuístiques.

Més ocupacions

D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del CGPJ també evidencien com les ocupacions d'immobles han anat a l'alça. Perquè durant la primera meitat del 2023 s'han interposat 72 demandes per aquest motiu davant els jutjats gironins. En aquest cas, l'estadística reflexa aquelles que han tirat endavant tant propietaris privats com ajuntaments que tenen pisos socials (no s'hi recullen les dels bancs).

En comparació amb el mateix període de l'any passat, són tretze denúncies més. Però el que crida l'atenció, quan s'entra a analitzar aquest 2023, és la disparitat entre les demandes del primer i del segon trimestre. Perquè entre un i l'altre, la xifra de denúncies per ocupacions gairebé s'ha multiplicat per tres (passant de les 19 entre gener i març, a les 63 des d'aleshores i fins al juny).

Concursos i acomiadaments

Les dades del CGPJ també serveixen de termòmetre per veure l'impacte de les dificultats derivades de la situació econòmica damunt el mercat laboral. Perquè la inflació, sumada als encariments dels serveis bàsics i els combustibles, ha deixat tant empreses com particulars a la corda fluixa. En aquest cas, la situació es reflexa a través de les dades del jutjat mercantil i dels socials.

Durant el primer semestre del 2023 , a la demarcació s'han presentat 416 concursos de creditors. Són un 26% més en comparació amb el mateix període de l'any passat (quan van ser-ne 330). I la gran majoria, en concret 392, els han presentat particulars a títol individual, que s'han vist atrapats pels deutes. La resta fan referència a empreses o bé als seus propietaris (i en aquest cas, qui els tutela és el jutjat mercantil, a diferència dels altres en què la causa va a parar sobretot a primera instància).

D'altra banda, els jutjats socials han rebut 863 demandes per acomiadaments entre gener i juny. En aquest cas, la xifra també ha augmentat amb el mateix període del 2022, quan van presentar-se'n 816.