El Consell Comarcal ha previst un pressupost de 22.675.376,49 euros. Un pressupost que encara que creix a escala global un 15,72% respecte al pressupost de l'exercici 2020, es considera «un pressupost de contenció», on s'ha intentat mantenir la programació dels mateixos serveis que es presten actualment i la mateixa estructura de personal, i on s'ha fet un treball, partida per partida, per contenir la despesa i retallar despeses, sobretot en els serveis generals, precisament per tal de poder prestar els serveis i activitats, en un context amb una crisi econòmica.

El motiu de l'increment del pressupost es deu a diverses variables, entre les quals, les inversions de millora a l'edifici de la Seu, les inversions de millora dels equips informàtics, l'increment dels ajuts de menjador i l'increment del nou contracte de la recollida de residus a la comarca, amb el canvi de model de recollida de tot l'entorn de l'àrea urbana al porta a porta.