Una dona va resultar ferida crítica en un incendi el 13 de febrer a casa seva. Aquest és un titular que d'entrada mostra com de virulent pot ser un foc amb els danys personals que provoca. Però n'hi ha també de materials, en aquest cas tot un pis de la zona Pericot de Girona va quedar del tot destrossat per les flames.

Uns danys materials que en cas que l'immoble estigui assegurat poden ser coberts per l'assegurança. Les asseguradores acaben de fer un estudi, anomenat Foc. Els incendis assegurats el 2018-2019 on s'analitzen els costos que tenen els incendis en immobles de tot Espanya i que cada any afecten milers de persones. El sector destina 422 milions cada any a indemnitzar aquest tipus d'incidents.

A la província de Girona, el cost mitjà dels danys causat per un incendi en un domicili assegurat és de 2.090 euros. Això situa aquesta demarcació per sobre de la mitjana espanyola, que es troba en els 1.200 euros.

Les comarques gironines, a més, es col·loquen en el setè lloc d'Espanya on les assegurances indemnitzen amb més diners -l'estudi ho defineix com a «gravetat»- per recuperar-se de les destrosses. En primer terme hi ha la província d'Àvila, on la indemnització és de 2.387 euros de mitjana i, en canvi, la de Biscaia es troba a la cua de despeses, amb 881 euros.

L'informe també analitza les ciutats espanyoles amb més habitants. A Girona, en cas de patir-hi un incendi, les asseguradores han de destinar 1.461 euros de mitjana. És a dir, a la capital els estralls dels incendis són menors que a la mitjana de la província i, per tant, la indemnització més baixa.

Ceuta, en canvi, és el municipi espanyol on la «gravetat» dels focs en immobles és més elevada (11.763 euros). A l'altra punta de la taula hi ha el punt de l'Estat on les indemnitzacions de les asseguradores són més baixes: Bilbao, amb 648 euros.

Una de les conclusions de l'estudi liderat per Unespa és que les localitats més petites, aquelles que no arriben als 50.000 habitants, tendeixen a patir una proporció d'incendis més elevada de la que els correspondria pel seu pes demogràfic. Passa el contrari amb les grans ciutats. En els municipis de més de mig milió d'habitants es produeixen menys incendis del que es podria esperar per la seva població.

La intensitat de les destrosses

Un altre element d'anàlisi de l'informe de les asseguradores és la magnitud dels incendis. Que consisteix en la relació entre els capitals assegurats en l'immoble (continent i contingut) i el cost de l'incendi. Una magnitud del 100% vindria a suposar, doncs, una destrucció total de l'immoble i del que hi havia al seu interior.

La informació facilitada per l'estudi permet estimar que un incendi mitjà en el període 2018-2019 es va emportar el 2% de la valor total del patrimoni incendiat i el 6% del seu contingut. Per províncies, Osca resulta tenir un major diferencial d'intensitat respecte del contingut total (85% més que el conjunt d'Espanya) i en tercer lloc hi ha Girona amb un 50,88% més que el conjunt d'Espanya. Si s'observa només la ràtio sobre el contingut, les majors intensitats es donen a les illes Balears (65,35%) mentre que a Girona, les destrosses serien del 25,36%. Això suposa que l'incendi té una incidència d'aquest tant per cent pel que fa al valor combinat del continent i el contingut.

Cada hora i 53 minuts hi ha un foc en un edifici assegurat a la província de Girona. La demarcació es troba en el tretzè lloc de l'Estat. El primer és per Biscaia, on hi ha una freqüència d'un incendi cada 19 minuts i 59 segons.

Consells contra incendis

L'associació sense ànim de lucre CEPREVEN que fomenta la prevenció d'incendis i l'entitat, Tencifuego (Associació espanyola per a la protecció contra incendis) han col·laborat en l'estudi i donen una sèrie de consells per evitar els incendis: no sobrecarregar els endolls, comprovar que els carregadors que s'utilitzen amb els aparells són els adequats i sobretot, mai s'ha de deixar un dispositiu carregant sobre d'un llit o un sofà.