Els ajuntaments tornen a demostrar el seu compromís, i aportant el suport tècnic, material i econòmic, treballen perquè nens i joves disposin d’una oferta prou àmplia i diversa per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats al conjunt de les activitats educatives i de lleure que s’organitzen al territori.

El món local s’està abocant a preparar l’oferta d’oci en temps de vacances per a nens i joves. En aquests moments, molts ajuntaments ja compten amb un ampli catàleg de recursos i serveis d’estiu i dissenyen activitats, aporten ajudes i cedeixen espais i materials a les entitats de lleure i esportives dels seus municipis, a més de donar suport a les famílies perquè puguin conciliar la vida laboral i familiar.

Habilitats i valors

«Les vacances no han de ser un període en què no es faci res», manifesta la psicòloga Gabriela Garralón, i assenyala que, encara que les maneres de diversió han canviat, els nens i les nenes han de fer activitats que fomentin habilitats i valors com l’amistat i la socialització. Un espai ideal per promoure’ls són els casals i els campaments d’estiu. Gabriela Garralón insta els pares a buscar activitats per als mesos de juliol i agost «sempre tenint en compte» l’edat i les aptituds dels nens i de les nenes.

A banda d’aquelles activitats que les famílies considerin importants per al gaudi estival, l’aprenentatge i l’oci dels nens i també dels adolescents, aquest període de vacances també és un bon moment per fomentar el gust per la lectura, sortir i descobrir la natura i jugar a l’aire lliure, socialitzar i, per què no, descansar.