Un total de 618 alumnes que es van presincriure en un cicle formatiu de grau de mitjà s'ha quedat sense la plaça demanada un cop finalitzat el procés extraordinari. El mateix els hi ha passat a 705 en el grau superior. Tot i això, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat al Parlament que hi ha places per a tots ells ja que hi ha 1.902 vacants al grau mitjà i 2.029 al superior, tot i que no dels estudis que sol·licitaven. En el cas concret del més demanat, Cures d'Auxiliar d'Infermeria, 264 alumnes han quedat fora, tot i que hi ha 14 vacants. En aquest cas, es concertaran cinc grups -165 places- a Barcelona i el Vallès Occidental, o es podran seguir els estudis a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).