L'Acadèmia Fita de Figueres és un centre escolar organitzat per etapes formatives situat a la capital de l'Alt Empordà. Ofereixen tres grups de treball: el primer, inclou alumnat de tots els cicles de primària; el segon, tot l'alumnat d'ESO i, el tercer, alumnat de Batxillerat, Cicles Formatius i preparació de la Selectivitat.

El treball amb aquests grups se centra en la preparació d'exàmens, seguiment de l'agenda escolar i les tasques de l'alumnat, suport per a fer els deures i entendre el contingut donat al centre educatiu, aprenentatge de tècniques i hàbits d'estudi, etcètera. A part d'aquests grups de repàs, a l'Acadèmia Fita també s'ofereixen altres serveis com el grup de jocs d'enginy, cursos de tècniques d'estudi i assessorament psicològic.

De dilluns a divendres

Els alumnes poden participar en les diferents classes de dilluns a divendres, de quatre a vuit de la tarda, i als matins amb horari flexible durant tot el curs lectiu. A més, el centre també disposa de grups durant èpoques no lectives com ara l'estiu o Nadal.

El tret que distingeix l'Acadèmia Fita d'altres centres és l'atenció personalitzada. «Els nostres grups de treball són molt reduïts -individuals, amb dos alumnes o entre tres i cinc alumnes-, i això ens permet adaptar-nos a l'horari i les necessitats de cada un», expliquen les responsables del centre, alhora que constaten: «Aquesta adaptació encara es veu més potenciada pels nostres més de vint anys d'experiència i la personalització que fem en funció de les necessitats educatives de cada alumne.»

Pel que fa a l'equip docent, actualment, al centre hi treballen dues professores, cadascuna amb la seva àrea d'especialització. D'aquesta manera, s'estableix «una gran coordinació» entre els alumnes, els pares i la professora del grup, ja que des de l'inici de curs, l'alumne quasi sempre tindrà la mateixa referent al capdavant de la classe.

La seva professionalitat i orientació cap als alumnes i les seves necessitats han permès que aquest centre tingui altes taxes d'aprovats i una gran satisfacció de l'alumnat.

Acadèmia Fita

Adreça: carrer Pi i Margall, 13. Figueres

Telèfon: 972 500 059 | 722 665 882

Web: www.academiafita.com