Així seran les noves pensions dels jubilats a partir de 2024

Les pensions es revaloraran a partir de 2024 perquè els jubilats puguin fer front a totes les seves despeses

Jubilats, a la ciutat de Barcelona.

Jubilats, a la ciutat de Barcelona. / EPE

Gabriel Carey Cárcoba

La pensió de jubilació és molt important per a les persones grans, ja que per a molts aquesta és l'única manera de poder pagar totes les seves despeses. No obstant això, alguns tenen problemes, ja que no els arriba amb la quantia de la Seguretat Social. Per això, a partir de 2024 entrarà en vigor el nou sistema de pensions, pel qual les quantitats augmentaran en la gran majoria de casos. Es tractarà d'una pujada progressiva que aconseguirà el seu màxim el 2027.

Pensió mínima i màxima el 2023

El 2023, la pensió mínima contributiva està en els 783,10 euros, per a la qual és necessària haver cotitzat una quantitat d'almenys 15 anys. Es comença a sumar a aquesta quantitat segons variables com familiars a càrrec o la presència d'alguna incapacitat. D'altra banda, la pensió màxima arriba fins als 3.000 euros mensuals, i és necessari haver cotitzat un mínim de 36 anys i 6 mesos de treball.

Revaloració de les pensions el 2024

La revaloració de les pensions començarà aquest 2024 fins a arribar al seu punt màxim el 2027, moment en el qual aconseguirà el 75% del llindar de la pobresa calculat per a una llar unipersonal. Així, els jubilats tindran un major benefici i més tranquil·litat a la seva vida. A més, existeix un complement per a la reducció de la bretxa de gènere que s'aplicarà en algunes pensions i que augmentarà en un 10% addicional l'IPC de referència.

Increment progressiu de les pensions fins a 2027

La bretxa entre la quantia de referència de la pensió contributiva de jubilació i el llindar de la pobresa es calcularà segons les següents dades:

  • A partir de l'1 de gener de 2024: la quantia de la pensió augmentarà en el percentatge necessari per reduir la bretxa en un 20%
  • A partir de l'1 de gener de 2025: la quantia de la pensió reduirà la bretxa en un 30%
  • A partir de l'1 de gener de 2026: la quantia de la pensió reduirà la bretxa en un 50%
  • A partir de l'1 de gener de 2027: la quantia reduirà la bretxa en un 75%

Segons dades publicades per la mateixa Seguretat Social, aquesta pujada de les pensions provocarà que la mínima de quantitat de jubilació passi dels 13.500 euros anuals, com està ara, als 16.500 euros anuals el 2027.