Brussel·les condiciona la seva autorització al mecanisme per limitar el preu del gas en el mercat elèctric que Espanya realitzi una reforma de la tarifa regulada, segons l’esborrany del Reial Decret llei aprovat ahir pel Consell de Ministres. Aquesta és, precisament, una de les reclamacions principals de les companyies elèctriques des de fa mesos que demanen realitzar canvis en el seu disseny per evitar la volatilitat que provoca el fet que estigui directament vinculada al mercat majorista.

«Una de les condicions per a l’aprovació del mecanisme per part de la Comissió Europea és la reforma de l’actual preu voluntari per al petit consumidor (PVPC). Així, el mecanisme d’ajust es configura com una mesura extraordinària mentre es realitza aquesta reforma i aquesta entra en vigor de forma efectiva, però no és immediat», diu l’esborrany del text publicat per El Periódico de la Energía.

El Govern va realitzar l’octubre de l’any passat, enmig de l’escalada de preus, una consulta pública per a una possible modificació d’aquesta tarifa però que es va quedar congelada fins que ara Brussel·les l’ha posat com a condicionant per aprovar el límit. La modificació que s’ha de realitzar abans de l’1 d’octubre suposa que el nou càlcul per a la tarifa regulada resulti de la combinació d’una referència dels mercats a termini basada en una cistella de productes de mercats a termini –anuals, trimestrals i mensuals– i el preu majorista del mercat diari –que és el que marca el preu actualment–. L’objectiu és que la nova fórmula de fixació del cost de l’energia del PVPC pugui començar a aplicar-se a principis del 2023.

Segons expliquen fonts ministerials, el mercat a termini a Espanya té poca liquiditat, tant per part de l’oferta com de la demanda. Així, la referència dels mercat a termini en la tarifa regulada orientarà l’estratègia de compra d’energia de les comercialitzadores de referència, induint una propensió més gran a la participació en els mercats a termini per adquirir l’energia dels seus clients fomentant la liquiditat dels mercats a termini ibèrics pel costat dels compradors. Mentre que en el cas dels venedors, una de les raons per a aquesta baixa liquiditat és la no-participació de les instal·lacions de tecnologies renovables, cogeneració i residus acollides al règim retributiu específic (RECORE), que aporten aproximadament el 38% de la demanda elèctrica. Per això, el Govern estableix en la norma un model retributiu regulatori que incentiva que l’energia del RECORE es vagi incorporant a aquests mercats a termini.

El PVPC ésl’anomenada pel president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, la tarifa dels «tontos». Aquest divendres la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha reconegut que aquestes paraules li van produir «una profunda vergonya» i ha recordat que aquesta tarifa ha sigut sempre més barata que aquelles del mercat lliure, a més de ser a la que «necessàriament» s’han d’acollir els consumidors vulnerables per disfrutar del bo social. «No crec que sigui molt intel·ligent per part d’un empresari dir tontos als seus clients, i més en unes circumstàncies com aquestes», ha advertit Ribera, que ha donat la «benvinguda» a ofertes «més ajustades a les necessitats dels consumidors industrials». «Si de veritat vol fer-ho, no té cap problema a fer-ho. L’hi agrairà molt la societat espanyola», ha afegit.