Els afiliats a la Seguretat Social a Catalunya a 31 d'agost van créixer un 3,3% respecte l'any anterior, fins a les 3.302.572 persones, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Totes les comarques catalanes i l'Aran van experimentar increments. Els augments més importants es van produir a la Selva i a Tarragonès, amb un 7,3% més i un 7% més, respectivament. Pel que fa a les tres comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana. Es tracta del Barcelonès i el Baix Llobregat, amb increments ambdós de l'1,9%, i el Vallès Occidental, amb un 2,3% més.

En relació amb el mes de juliol, el nombre d'afiliats ha disminuït un 1,8% al conjunt de Catalunya i també ha disminuït a totes les comarques i Aran, excepte al Pla d'Urgell (1,2%). Les majors disminucions s'han registrat a l'Alta Ribagorça (-4,7%) i al Montsià (-3,8%).

Per sexes, durant el mes d'agost, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre la dels homes, un 3,6% davant un 3,1%, respectivament, al conjunt de Catalunya. Per comarques totes augmenten tant en nombre d'afiliats homes com de dones, excepte a al Terra Alta, on la xifra d'afiliats homes van retrocedir un 0,9%.

A 31 d'agost de 2021, la comarca on hi ha més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,7% dels afiliats són homes i el 48,3% són dones. En canvi, a la Noguera és on hi ha una proporció més baixa de dones afiliades 41,1% enfront del 58,9% d'homes juntament amb la Segarra, el Pla d'Urgell, el Priorat i les Garrigues.Per edats, el 16,1% eren menors de 30 anys, els de 30 a 44 anys suposen el 36,7%; els de 45 a 54 anys el 28,5% i els de 55 anys o més el 18,7%. El col·lectiu més jove ha augmentat molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques, només ha disminuït lleugerament a Aran (-0,2%). Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 9,7% i on ha estat més elevat és al Tarragonès (19,1%). En canvi, el grup de 30 a 44 anys és l'únic que ha disminuït el nombre d'afiliats (-0,3%), disminució que s'ha vist reflectida a més de la meitat de les comarques i Aran.