El Govern espanyol ha plantejat a sindicats i empresaris estendre els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre, encara que després d’aquesta data s’avaluarà si cal mantenir-los després de l’estiu. L’executiu ha proposat als agents socials que aquesta nova pròrroga mantingui condicions similars a les actuals.

L’actual pròrroga dels ERTO finalitza el 31 de maig vinent, però Díaz, la ministra de Treball, sempre ha mantingut que s’allargaran tot el temps que sigui necessari, de manera que la data plantejada per a la nova extensió d’aquesta eina, 30 de setembre, no ha de ser la definitiva.

L’última pròrroga va simplificar els tràmits per estendre’ls en el temps, de manera que no es necessitaran noves autoritzacions administratives, i va mantenir les tres modalitats vigents en aquells dies: els ERTO destinats als sectors ultraprotegits i a les empreses vinculades a la seva cadena de valor; els d’impediments de l’activitat, i els de limitació, els dos últims pensats per restriccions administratives temporals adoptades com a mesura de fre als contagis de Covid (reducció d’aforaments o prohibició d’obertura, per exemple).

Segons la Seguretat Social, dels 638.283 treballadors que estaven en un ERTO a l’abril, 191.020 pertanyen a les antigues modalitats dels expedients, sense exoneracions a la Seguretat Social, mentre que el 70% (447.263 treballadors) estan inclosos en les noves, les que es van posar en marxa a partir de l’1 d’octubre i que comporten exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Gairebé un 31% dels treballadors protegits actualment pertanyen a l’hostaleria (servei de menjar i begudes), amb 196.639 afectats, el 23,6% del total d’afiliats a aquest sector. Aquesta activitat, juntament amb els serveis d’allotjament, concentra gairebé la meitat dels treballadors en expedient de regulació laboral. En concret, els serveis d’allotjament tenen 104.461 treballadors en ERTO, el 52,1% del total dels seus afiliats.