Sensible a les dificultats que travessa la societat en el seu conjunt en plena emergència sanitària i econòmica, Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany el Setmanari de l'Alt Empordà, llança una nova secció digital que, a través de vídeos testimonials, donarà visibilitat en la seva xarxa de capçaleres a les situacions i problemes que afronten milers d'autònoms i petits empresaris com a conseqüència de l'aturada en l'activitat que suposa l'actual estat d'alarma.

Aquesta secció albergarà vídeos enviats pels propis autònoms i les pimes per donar a conèixer el greu contratemps que representa per a ells i per al conjunt de l'economia l'aturada en l'activitat. Molts d'ells asseguren que han deixat de facturar o han reduït de forma dràstica els seus ingressos i fan saber les seves dificultats per fer front a les despeses habituals del seu negoci, el lloguer dels locals i els imports de la Seguretat Social.

A Espanya, existeixen 3,2 milions de treballadors autònoms, que tenen un pes molt rellevant en l'economia. El 94,8% de les empreses espanyoles tenen menys de deu empleats. A través d'aquesta secció, publicada en la vintena de diaris d'informació general de Prensa Ibérica, ara tenen l'oportunitat de dirigir-se a l'opinió pública per expressar la seva situació, les seves reflexions i les seves reivindicacions.

Seran vídeos d'una durada curta (dos minuts, màxim) i en format horitzontal, en els quals poden explicar com estan vivint els efectes de la crisi del coronavirus.

Els autònoms i petits empresaris interessats poden remetre els seus vídeos a la següent adreça de correu electrònic:

autonomosypymes@prensaiberica.es