18 de maig de 2018
18.05.2018
RENDA 2017

Declarar la deducció per habitatge habitual

Aquest benefici fiscal segueix vigent en règim transitori, encara que va ser eliminat l'any 2013

18.05.2018 | 09:48

Amb el termini per presentar la Declaració de la Renda del 2017 obert fins al proper 2 de juliol, és hora de posar-se a la feina per evitar deixar aquest important tràmit per a última hora, i tenir marge de maniobra en cas d'algun imprevist. Una qüestió clau que cal tenir en compte és la deducció per habitatge habitual. Aquesta deducció va ser eliminada l'any 2013, però són moltes les persones que se segueixen beneficiant d'ella. Es continua aplicant, en règim transitori, en el cas dels contribuents que varen adquirir el seu habitatge abans de l'1 de gener del 2013 o que hagin invertit en la seva rehabilitació o ampliació, abans d'aquesta data.

Aquest benefici fiscal té el seu espai en les caselles 647 i 648 de la declaració de la Renda, i mitjançant aquesta és possible deduir el 15% de les quantitats destinades a l'habitatge l'any 2017, fins a un màxim de 9.040 euros. A més, aquells pagaments proporcionats per l'assegurança de la llar, així com al de vida, també poden ser desgravats anualment.

En el cas que el desgravament derivi de la realització d'obres de rehabilitació, aquestes hauran d'haver estat declarades com a actuació protegida o bé tenir com a objectiu la reconstrucció d'aquesta mitjançant la consolidació i el tractament de les seves estructures. En qualsevol cas, aquestes operacions hauran d'haver posat punt final abans del dia 1 de gener del 2017.

Cal destacar que, per poder aplicar el règim transitori, els contribuents hauran hagut d'aplicar la deducció corresponent a aquest habitatge en els anys anteriors al 2013.

Deducció per lloguer d'habitatge

Aquest benefici fiscal va ser eliminat l'1 de gener del 2015, però de la mateixa manera que passa amb l'adquisició, s'aplica un règim transitori per a aquells contribuents que formalitzessin el seu contracte abans d'aquesta data.
En aquest cas, la deducció es correspon amb el 10,05% de les quantitats satisfetes l'any 2017, si la base imposable del contribuent no aconsegueix els 24.107,20 euros anuals. L'import màxim a desgravar serà de 9.040 euros a l'any, sempre que la base imposable sigui menor o igual a la quantitat de 17.707,20 euros.

Aquesta deducció fiscal se situa en les caselles 668 i 669 de la declaració de la Renda i, per beneficiar-se d'ella, el contribuent haurà d'haver-se beneficiat prèviament de les deduccions en anys anteriors al 2015.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook