Banc Popular va obtenir un resultat negatiu de 137 milions d'euros en el primer trimestre d'aquest any en sentit contrari dels 93,6 milions d'euros que va guanyar en el mateix període de l'any passat. L'entitat presidida per Emilio Saracho ha arribat aquest resultat negatiu després d'haver realitzat unes provisions de 496 milions d'euros, el 69,9% més que fa un any per tal de cobrir el deteriorament dels actius immobiliaris que llasten l'activitat del banc. En un comunicat, l'entitat destaca la caiguda dels costos d'explotació, que reculen el 10% en termes anuals, i especialment la reducció de les despeses de personal que es redueixin un 20% després d'aplicar en l'exercici passat un pla de reestructuració.

El marge d'interessos, l'indicador més fidel del que és l'activitat bancària ordinària de qualsevol entitat, en el primer trimestre s'ha situat en 499,6 milions d'euros cosa que suposa una pèrdua del 9,4% en relació amb els 551 milions d'euros que va aportar l'any passat aquesta línia del compte de resultats.

El negoci immobiliari, desagregat de la resta de resultats, va generar unes pèrdues de 317 milions d'euros, segons reconeix l'entitat en el comunicat.

La ràtio de morositat del primer trimestre s'ha situat en el 14,91%, per sobre del resultat obtingut l'any passat que va ser del 12,68%.

La inversió creditícia cau un 5,6% i els dipòsits de clients es redueixen un 3%.

El 31 de març, Banc Popular va tancar el trimestre registrant una ràtio de solvència en termes CET1 'phase in' del 10,2%, una ràtio CET1 'fully loaded' del 7,33% i una ràtio de capital total de l'11,91%, cosa que suposa tancar el període complint amb tots els requeriments exigibles per la normativa vigent, segons explica l'entitat.