21 de setembre de 2020
21.09.2020
L'Empordà
Castelló d'Empúries

L'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries ingressa documentació patrimonial dels segles XVI-XIX

Es tracta de dos pergamins, un llibre Mestre i un llibre de comptes del cortal Masó o Peya

21.09.2020 | 16:30
Un dels documents ingressats a l'arxiu castelloní.

La intensa recerca entorn a la història dels cortals empordanesos duta a terme, des de fa una dècada, per diferents institucions, entre les quals es troba l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries, ha motivat l'ingrés en aquest centre d'un conjunt de documents procedents del cortal Masó o Peya. El conjunt ingressat consta de dos pergamins del segle XVI, un 'Llibre Mestre' del patrimoni Peya que porta per títol 'Taula a ont estan arxivats tots los actes del cortal anomenat den Masó de Castelló de Ampurias que vuÿ posseeix lo honorable Miquel Peya (1505-1765)' i un llibre de comptes 'Llibre de lo que pagaré jo Narcís Peya, pagès. Començant en lo any 1733 (1733-1849)'. L'enquadernació d'ambdós volums, escrits en català, és en pergamí, amb reforços de pell al llom i tanca de baga amb botó també de pell.

Cal fer notar que un llibre 'Mestre' és la peça clau d'un arxiu patrimonial en ser un recull d'actes de tots els documents que es troben a mans d'una nissaga, d'un patrimoni o d'un mas. Els documents inventariats en el llibre estan numerats i ordenats alfabèticament, i entre la documentació regestada hi trobem testaments, capítols matrimonials, compres, establiments o procures, cosa que ens permet reconstruir la genealogia familiar i els canvis de propietat que ha sofert el cortal des del 1519, quan el comprà Joan Masó de Castelló d'Empúries, fins al 1662 quan fou incorporat a la família Peya, després que Jaume Peya el comprés al seu sogre, Jeroni Galceran de LLagostera. El 1907 el mas fou adquirit per la família masovera, els Portell.


Una dotació per núpcies

El primer dels dos pergamins ingressats correspon a una Dotació per núpcies –contracte matrimonial- datada el 1565 i atorgada per Jaume Mondó, pagès de Llagostera, a favor de la seva germana, Caterina, pel casament amb Francesc Coronat, vitraller de Girona. Els Mondó, propietaris de masos al terme de Llagostera, van ser els avantpassats de la nissaga Galceran de la mateixa població, que s'entroncaren amb els Peya de Castelló d'Empúries. El segon pergamí tracta sobre la venda d'un censal a favor dels procuradors de la Comunitat de Preveres de Castelló d'Empúries de l'any 1577.

El cortal Peya, també conegut com a can Cua o cortal Masó, es troba situat a la principal zona cortalera del terme de Castelló d'Empúries, a la dreta de la carretera que es dirigeix a Sant Pere Pescador, molt a prop del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La primera referència documental d'aquest mas es localitza en un capbreu de 1384 segons constata l'historiador Albert Compte en un treball publicat, el 2005, als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook