Els responsables de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà han conclòs el catàleg dels 345 pergamins de la família Pasqual de Lladó (1205-1646). Aquesta important nissaga lladonenca va ser propietària de terres i de masos, amb dos patrimonis importants, el Pasqual a Lladó i el Callabot a Vilanova de la Muga, que havien fundat un benefici a l'altar del Roser de l'església de Sant Feliu i que exercia de batlle de sac del priorat a Lladó.

Imatge d'un del pergamins, ara catalogats i posats a l'abast del públic. Foto: Arxiu Comarcal.

Al davant de la parròquia de Sant Feliu trobem Pere Joan Pasqual en qualitat de curat i obtentor de l'altar major en la visita pastoral de 1629. L'any 1511 (segons recull el Llibre mestre), l'abat del monestir de Camprodon establí Caterina Pasqual als masos Montadellas, Arrufat i Vinyals. El mas Bach de Sant Martí Saserra va ser feta el 1553 per Antoni Pasqual. La incorporació del mas Callabot de Vilanova de la Muga va ser per herència de Bartomeu Pasqual Callabot, fill d'Antoni Pasqual i Antiga Callabot, que com a net de Maria que no va tenir fills varons i morí ab intestato, i en compliment del seu testament del 1564. Els masos Comalat de Vilademires i Roquet de la parròquia d'Liveda, sufragània dels Horts, aquest últim venut per carta de gràcia per Joan Antoni Pasqual Callabot a favor de Joan París, ferrer de Maçanet de Cabrenys, el 1729.

Tota aquesta documentació es pot també consultar als Arxius en Línia, on hi ha tot el catàleg i documentació digitalitzada.