Als instituts, la presència dels infermers ha fet un pas endavant. Però malgrat els avenços recents, Catalunya encara està a la cua en la provisió d’infermeres escolars en comparació amb altres comunitats. El programa Salut i Escola va ser implementat per primera vegada a Catalunya el 2007, i s’ha anat desenvolupant, però les dades actuals mostren que Catalunya encara suspèn en infermeria escolar.

Fins ara, la infermera de Salut i Escola arribava al 70% dels centres d’educació de secundària i ho feia amb una dedicació variable, que ara, en canvi, serà fixa de 2,5 hores setmanals (4 hores en zones de vulnerabilitat o en el cas de programes prioritaris) i es desplegarà i s’intensificarà en els centres d’educació especial. A més, l’objectiu és que, progressivament, a partir de 2024 i durant tres anys, el programa s’implementi també en els centres d’educació primària del país. "Tal com està l’Atenció Primària en aquest país, saturada i escassíssima de professionals, creiem que el camí passa per les infermeres a ple rendiment dins del centre educatiu" assenyala la presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), Engràcia Soler.

Una altra àrea preocupant és la promesa d’implementar el programa Salut i Escola en els centres d’educació primària a partir del 2024. "Aquesta promesa, que s’ha repetit durant anys, encara no s’ha materialitzat i les escoles d’educació especial estan en l’actualitat completament excloses d’aquesta iniciativa, tal com recorda l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE).

La presidenta d’ACISE, amb seu a Figueres, reivindica que: "Existeix una demanda per part del professorat i de les famílies, en l’àmbit polític no s’han pres mesures per a implantar la figura". La infermera juga un paper importantíssim i és necessària per a garantir el dret de tots els alumnes a l’accés a l’educació perquè existeixen alumnes que per determinades patologies tenen dificultats per a assistir sempre. La manca d’infermeria escolar té un impacte directe en la salut i el benestar dels estudiants. Les malalties i les necessitats de salut mental poden passar desapercebudes o no ser ateses adequadament, posant en risc el futur dels joves.

Comparant amb altres comunitats d’Espanya, com Madrid, on s’ha millorat la proporció d’infermeres escolars, Catalunya queda molt enrere. A Madrid, hi ha una infermera per cada 1.247 alumnes, mentre que a Catalunya hi ha 2.225 infermeres per 8.309.480 alumnes. Igualment, fa notar Soler, "estem molt lluny de les recomanacions internacionals: una infermera per cada 750 alumnes i una per cada 350 en aquelles escoles d’educació especial".

També s’han presentat els resultats d’un estudi en el qual es revela que més del 70% de les infermeres escolars reconeix haver atès situacions greus com crisis respiratòries, hipoglucèmies o crisis al·lèrgiques, a més de realitzar atenció directa a una mitjana de 20 alumnes per dia, fer seguiment a crònics i activitats de promoció per a la salut.