L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Departament de Promoció Econòmica, ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a les associacions de comerciants i empresaris de la població.

L’ajut va dirigit a entitats de comerciants i empresaris amb comerços associats al municipi, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Castelló d’Empúries, que estiguin inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes i que desenvolupin de manera habitual activitats i accions de dinamització en benefici del teixit empresarial i comercial del municipi i que reuneixin els requisits i característiques d’aquestes bases.

L’import de la subvenció és del 80% del cost de la base imposable de l’obra o activitat subvencionada fins a un màxim de 20.000 € i el termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació i acaba el 20 de setembre del 2023.