L’estany de Vilaüt està sec «perquè el propietari no permet que s’inundi com en els darrers si no se li paga un lloguer», segons el director del Parc Natural dels Aguamolls, Sergi Romero, qui afegeix que «fa molts anys que intenten la compra». Ara, la situació general dels Aiguamolls és de poca aigua amb molts estanys secs amb el consegüent efecte que això té sobre les aus principalment.

Una altra de les reserves importants, Els Estanys, també està seca a causa de les obres a la Mugueta que s’han realitzat justament per millorar l’arribada d’aigua als Aiguamolls. La situació de les reserves dins el Parc Natural dels Aiguamolls és de poca o gens d’aigua, a les reserves com Vilaüt o Els Estanys, però també els Tres Ponts o el Tec. La manca de pluges a causa d’una primavera seca és un dels factors però n’hi ha d’altres.

En el cas de Vilaüt la reserva rep aigua d’una riera que només baixa si plou i on no sempre arribaven aigües de qualitat perquè poblacions sense depuradora, com Garriguella o Pau i totes aquestes aigües residuals van a parar a aquesta riera. El 2018 es va arribar a un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua per aconseguir 17.000 metres cúbics l’any per inundar Vilaüt. Però «ara el propietari diu que com que el 2019 i el 2020 ens ha anat molt bé, vol un lloguer, si volem posar aigua». Romero constata que es va parlar del tema a la darrera Junta de Protecció dels Aiguamolls de l’Empordà, on hi ha representants dels Ajuntaments, de l’ACA o de la Iaeden, entre altres organismes.

La solució, segons apunta el director del parc, és la compra d’aquests terrenys dins l’àrea protegida que encara estan en mans privades per evitar situacions d’aquest tipus. «Nosaltres el lloguer no el volem pagar perquè és una reserva integral i el que s’ha de fer és comprar. Portem darrere de la compra de l’estany de Vilaüt i de i tota la reserva molt temps, tenim una reserva integral la majoria en mans privades, falta voluntat política i diners», diu Romero.

L’altra reserva afectada per la sequera, la dels Estanys, s’ha vist afectada per les obres de millora de la Mugueta que justament s’han portat a terme per millorar l’arribada d’aigua als Aiguamolls. «Amb aquestes obres la reserva es veurà beneficiada. Hi ha un pla de gestió que tenim aprovat de la reserva i amb l’aportació d’aigua que vindrà ara si de la Mugueta i de la futura depuradora de Pau, la qualitat d’aigua millorarà molt i funcionarà millor».

La Generalitat va decidir invertir en aquestes obres perquè Els Estanys de Castelló i Palau s’havien anat degradant. Les obres garanteixen l’arribada d’aigua a la reserva i de qualitat. S’han invertit 849.235 euros per millorar l’espai fluvial del rec del Molí i la riera de la Mugueta. S’impermeabilitza el rec que va de Vilanova de la Muga a la Farinera i es neteja el fons de la Mugueta que arriba fins a la reserva. Ara s’espera que la reserva es vagi recuperant.

Nidificació d’aus

El director del Parc ha explicat que la falta d’aigua afecta la nidificació d’algunes aus i hi ha espècies que en comptes de criar de forma dispersa s’han concentrat en zones on hi ha més aigua.

Per concloure, Romero apunta que les reserves dels Aiguamolls s’inunden amb la pluja i des de les diferents rieres i recs i per garantir l’aigua s’inunden algunes reserves. Una de les problemàtiques, a banda de la gestió en mans privades, és que hi ha poblacions sense depuradora que aboquen les aigües residuals a les rieres que després nodreixen els Aiguamolls.