09 de març de 2021
09.03.2021
L'Empordà
Castelló d'Empúries

Castelló actualitza el portal de retiment de comptes amb més informació

Aviat publicarà els resultats de l'any 2020 amb els graus de compliment que les àrees de govern han portat a terme

08.03.2021 | 19:09
Jaume Planella és el regidor de Retiment de Comptes

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries posarà en marxa un nou portal, anomenat Pressupostos Oberts, que permetrà consultar la gestió dels comptes municipals des del 2020 i 2021. Al nou web, el contingut es mostrarà d'una manera molt més àgil i entenedora i permetrà fer cerques, treballar la informació i exportar-la en altres formats. S'aposta perquè la informació sigui més comprensible per a la ciutadania. A l'hora de publicar els continguts, es tindrà en compte la protecció de les dades personals i la reserva que requereixen certs àmbits de gestió, com ara serveis socials.

El nou web formarà part de les polítiques de govern obert i transparència, que està realitzant l'Ajuntament castelloní amb l'objectiu de reforçar els vincles que l'uneixen amb la ciutadania per establir una transparència més gran, participació, diàleg, col·laboració i retiment de comptes. S'hi accedirà des del portal governobertcastello.cat, on hi ha el retiment de comptes, participació o transparència.

El web Pressupostos Oberts s'estructura en tres grans apartats: Visió global, Polítiques, i Els meus impostos. La secció de Visió global permet a l'usuari tenir una idea general dels ingressos i de les despeses del pressupost municipal des del 2020 i 2021. Es poden consultar les quantitats ingressades per diferents conceptes (provinents d'altres administracions, impostos, taxes, vendes de terrenys, etc.) i les despeses efectuades, també, classificades: personal, subministraments, reparacions i manteniments, entre altres conceptes.

S'anirà actualitzant trimestralment. L'apartat de Polítiques facilitarà la despesa desglossada per programes (Benestar comunitari, Educació, Serveis de caràcter general, Habitatge i urbanisme, Cultura, Transport públic, etc.). En aquest punt, també es mostra l'evolució pressupostària des del 2020 i 2021.

Una altra pestanya del web, Els meus impostos, permetrà calcular de manera aproximada el total que cada contribuent aporta als comptes municipals i de quina forma s'han redistribuït segons les àrees.

El regidor de Retiment de Comptes, Jaume Planella, recorda que l'any passat van estrenar el portal i van fer efectiu el compromís de l'Ajuntament en retre comptes a la ciutadania. «La realització d'aquest projecte va viure unes quantes peripècies, ens va afectar de ple la crisi sanitària de la Covid-19, fins al punt que quan estàvem a punt de presentar-lo públicament, vam haver de refer tota la informació del portal, atès que molts projectes van quedar aturats i, també, en van sorgir de nous. Finalment, es va poder presentar i durant tot l'any l'hem anat mantenint actualitzat explicant el grau de compliment de cada projecte», explica Planella.

Ben aviat es publicaran els resultats del retiment de comptes del 2020, amb els graus de compliment que les àrees han fet dels compromisos que l'Ajuntament havia adoptat amb la ciutadania, sigui a través del portal o a través de les cartes de serveis. «A partir d'aquest mes de març, ens centrarem a introduir nous projectes per a aquest any 2021, que també anirem actualitzant periòdicament», afirma Planella, a qui li agradaria que la transparència i el retiment de comptes siguin elements que la ciutadania tingués ben presents. «És per això que posem a la disposició de la ciutadania un espai, dins del mateix portal, on volem sentir la seva veu, volem saber la seva opinió a través d'enquestes senzilles i convidem que tothom hi participi», argumenta el regidor.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent