La Inspecció de Treball ha donat la raó als treballadors de salvament i socorrisme de l'Escala i ha demanat a l'empresa Aunar Group que apliqui el conveni col·lectiu i no el de l'empresa, com havia fet, que rebaixava les condicions laborals.

L'empresa del servei de vigilància, salvament i socorrisme de l'Escala, defensava l'aplicació del seu conveni d'empresa, segons UGT, «un conveni que no havia estat negociat pels treballadors del servei de socorrisme» i que l'empresa va imposar «per abaratir costos i precaritzar les condicions laborals de la plantilla».

La UGT van presentar una denúncia per no aplicar les condicions laborals del conveni col·lectiu sectorial que correspon al servei -el Conveni d'Empreses Privades que Gestionen Equipaments i Serveis Públics, a efectes de l'Activitat Esportiva i de Lleure- sobretot quant a salaris i jornada laboral.

La Inspecció de Treball resol que s'ha de «requerir a l'empresa perquè procedeixi a garantir les condicions estipulades en el conveni col·lectiu d'àmbit superior (sectorial) en tot el seu abast, amb especial atenció a la matèria salarial i temps de treball (...)». Demana que es regularitzin tots els conceptes salarials impagats en virtut d'aquest conveni, així com les diferències de cotitzacions resultants. Les diferències salarials i de cotització hauran d'abonar-se a tots els treballadors que hagin prestat serveis des de l'any 2019.