El plec de clàusules per al manteniment de l'enllumenat públic va quedar aprovat en el darrer ple amb els vots a favor de l'equip de govern i Junts per l'Escala, i l'abstenció d'ERC, Gent de l'Escala i En Comú l'Escala. L'abstenció d'ERC es deu al fet que «darrerament hi ha hagut talls de llum fins i tot al nucli antic, i el nou contracte no preveu cap canvi que els eviti». Tot i això, no s'hi van oposar perquè «pensem que la introducció a les bases del punt sobre millora de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic és positiva».

Segons les explicacions efectuades durant el ple, les instal·lacions d'enllumenat «pateixen humitats» i això provoca que hi hagi talls de llum als diferents sectors de la localitat. El plec de clàusules aprovat preveu que «a les arquetes més conflictives» s'instal·lin uns aparells per detectar avaries. Aquesta mesura té l'objectiu d'avisar més ràpidament als serveis de manteniment d'enllumenat, però no eviten que es produeixi el tall de llum.

Un problema reiterat

L'Escala pateix, habitualment, talls del subministrament d'electricitat sobretot durant els mesos d'estiu, quan augmenta la demanda. El mes d'agost de 2018 el consistori es va reunir amb la companyia elèctrica per abordar la problemàtica, que inicialment s'atribuïa a l'augment de la demanda durant la temporada turística. La companyia es va comprometre a treballar-hi durant l'hivern perquè l'estiu vinent estigués resolt.

Però els talls de llum no van cessar, i el mes de gener de l'any 2019 es va presentar una nova reclamació a la companyia. El consistori lamentava l'abandonament i la falta d'inversions durant anys, i constatava que les interrupcions no es podien atribuir a un excés de demanda. De fet, a la zona de Montgó i Riells, els talls de subministrament es produeixen durant tot l'any, independentment de la demanda.

Tot i les queixes efectuades, els talls de llum han continuat durant tot l'any 2019, amb una major incidència en els mesos de major població.

Més enllumenat

En aquest àmbit, el pressupost municipal preveu la instal·lació d'enllumenat en carrers que no en disposen, amb una partida de 150.000 euros.