A Castelló i a Empuriabrava hi ha un percentatge preocupant de persones que executen obres sense demanar els permisos pertinents. Volent posar mà dura per solucionar aquesta situació, ara fa un temps que el consistori ha decidit aixecar expedients per sancionar aquestes conductes dels infractors. De les 500 o 600 obres que es fan amb llicència cada any, l'any 2018 es va sancionar 54 propietaris que les havien fet sense permís. Des de principis de 2019, ja són 37 els expedients emesos pel consistori castelloní. El 90% de les infraccions urbanístiques es cometen a Empuriabrava, i les multes econòmiques a les quals han de fer front els propietaris, poden oscil·lar entre els 300 i els 40.000 euros, aproximadament.

«Al municipi hi ha un POUM que fixa les normatives preestablertes que cal complir. Es defineixen les superfícies edificables de les parcel·les, el volum que pot tenir cada habitatge, o fins i tot l'alçada a la qual poden arribar les tanques, per exemple. Tot i això, hi ha un percentatge de gent que no demana permís, o bé fan obres que són il·legals», explica el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Canet. Tot i això, segons el regidor, la gran part de les persones que no demanen permís per fer obres majors o menors no ho fan de manera intencionada sinó perquè realment no saben que és un requeriment obligatori.

En aquest sentit, el consistori es reafirma recordant que per a qualsevol obra, ja sigui major o menor, cal demanar permís. Per tal de demanar la llicència d'obres l'únic que cal és presentar un pressupost d'execució fet per un professional de la construcció. El pas següent està en mans dels tècnics, i consisteix a decidir si és o no una proposta legalitzable.

Els tècnics d'urbanisme afegeixen que els professionals de la construcció són plenament conscients d'aquesta normativa, i demanen precaució als que es deixen assessorar per particulars, o persones de professionalitat dubtosa. En aquesta línia, animen els indecisos a apropar-se a l'àrea d'urbanisme per demanar assessorament sempre que vulguin.

«El que ens agradaria és no obrir cap expedient. L'únic que volem és que la gent compleixi amb la normativa del POUM», apunta el regidor, que considera aquest tema una qüestió més «tècnica» que «política», perquè «quan s'ha volgut tractar amb criteris polítics, no ha funcionat».

Possibilitat de reduir la sanció

Respecte a les sancions econòmiques, el tècnic d'Urbanisme, Eduard Giró, explica que, una vegada emesa la notificació d'infracció urbanística, els propietaris disposen d'un marge de temps per legalitzar la situació abans no es fa efectiva. Si ho aconsegueixen i presenten la documentació necessària, poden arribar a reduir la multa en un 80%.

Exemple d'infraccions urbanístiques

Al municipi, alguna de les infraccions detectades estaven relacionades amb aixecaments massa alts de murs, reformes interiors que acaben amb la supressió d'envans o creació de nous espais, cases en els canals on apareixen noves estances, o enderrocs en ple estiu. El cas més gros, però, va ser el d'un edifici d'apartaments que va construir una planta més sense llicència, que es va haver d'enderrocar.