Blai Castell, director de Mai Tant Teatre, es mostra molt agraït de rebre l’encàrrec per part del Servei de Biblioteques de Catalunya de teatralitzar el conte «La veritable història de la fada de les dents»