La Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres organitza la XL Diada Pneumològica de Catalunya al Teatre de Roses

El congrés se celebra els dies 4, 5 i 6 de maig, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya

La Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres organitza  la XL Diada Pneumològica de Catalunya al Teatre de Roses

La Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres organitza la XL Diada Pneumològica de Catalunya al Teatre de Roses / FSE

Emporda.info

La Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres ha organitzat la XL Diada Pneumològica al Teatre Municipal de Roses, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Durant tres dies -4, 5 i 6 de maig-, es desplega un ampli programa de sessions agrupades per temàtiques dedicades a la salut del sistema respiratori, amb la participació de més de 250 professionals procedents de tot el territori català. “La nostra intenció ha estat trobar un equilibri entre la qualitat i l´interès científic del programa i, alhora, oferir un espai i uns moments que facilitin la retrobada personal i el compartir experiències en un entorn excepcional com és l´Empordà”, han explicat els directors de la XL Diada Pneumològica, els metges Carles Sabadell i Rosa Jolis, cap clínic i adjunta de la Unitat de Pneumologia de l'Hospital de Figueres, respectivament.

El programa del congrés inclou, entre d’altres, una sessió per presentar els resultats d’un estudi novedós que han desenvolupat investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge sobre el paper de diferents fàrmacs en les seqüeles pulmonars de pacients afectats de la Covid-19. Es tracta de medicaments antifibròtics estudiats, aprovats i indicats per a altres malalties, com pot ser la fibrosi pulmonar, però no per al coronavirus. Les persones que han patit una pneumònia greu per la Covid-19 poden presentar unes lesions secundàries al pulmó del mateix tipus que la fibrosi pulmonar. Tenint en compte aquest fet, els investigadors han assajat amb un d’aquests medicaments antifibròtics, la Pirfenidona, per comprovar la seva efectivitat per revertir o millorar les seqüeles fibròtiques pulmonars que pateixen alguns pacients amb la Covid greu.

El projecte SONAP

Un altre dels temes a tractar en la diada és el projecte SONAP (Son Atenció Primària) una prova pilot per afavorir el diagnòstic precoç de l’apnea obstructiva del son (AOS), impulsada per la Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres, amb la col·laboració de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Figueres, Roses i l'Escala. Dels 251 estudis de son que el projecte SONAP ha fet, entre el març del 2022 i el març del 2023, a pacients de l'Alt Empordà amb sospita clínica d’AOS, un 71,7 % han tingut un diagnòstic greu o moderat.

Davant de l’alta incidència de casos d’aquest trastorn a l’Alt Empordà, el març del 2022, l’Hospital de Figueres, juntament amb tres ABS de la comarca, va posar en marxa el projecte SONAP, amb l'objectiu de poder realitzar proves de son al domicili del pacient amb un aparell simplificat. Així, s’ha aconseguit agilitzar el procés de diagnòstic d’aquesta patologia, amb una prevalença molt elevada. Una de cada quatre persones pateix apnea del son i els pot comportar, si no es diagnostica i es tracta correctament, problemes cardiovasculars greus, alteracions neurocognitives i fins i tot accidents laborals.

La tuberculosi multiresistent

Com un altre tema destacat, dissabte al matí s’ha previst una sessió sobre la situació de la tuberculosi multiresistent a Catalunya i els nous fàrmacs tuberculostàtics. Si no es diagnostica a temps la tuberculosi multiresistent, no té cura i pot causar la mort del pacient. Els nous medicaments són antibiòtics que poden millorar el pronòstic d’aquestes persones, tal com explica el doctor Xavier Casas, director mèdic dels Serveis Clínics de Barcelona, centre especialitzat en tuberculosi multiresistent.

La seva presentació al congrés té per objectiu tractar la situació actual d’aquesta malaltia, que avui dia suposa un problema de salut pública rellevant al nostre país. La seva sessió també se centrarà en els últims avenços de diagnòstic i tractament, que inclouen aquests nous medicaments, els quals fins fa poc no estaven disponibles.

El programa també inclou, entre d’altres activitats, una jornada d’actualització de les principals novetats en el camp de la pneumologia per a professionals de l’Atenció Primària. La formació la imparteixen metges de família i pneumòlegs amb l’objectiu d’actualitzar els seus coneixements i per a una millor coordinació entre els dos nivells assistencials, pel que fa a criteris de diagnòstic i de tractament dels pacients. Per a la jornada, s’han elegit les patologies més prevalents que disposen de nous protocols: l’asma bronquial i l’MPOC (Malaltia pulmonar obstructiva crònica).

També s’ha previst una sessió per revisar els últims avenços i la normativa del maneig de pacients afectats de bronquièctasi, una malaltia cada cop més freqüent a les consultes dels metges de família. A més, s’ha fet una revisió dels nous protocols de les espirometries, les proves de punció respiratòria, una eina bàsica per al diagnòstic de la gran majoria dels pacients amb malalties respiratòries cròniques. En aquestes formacions, s’han inscrit més de 150 professionals d’Atenció Primària presencialment i uns 200 en format en línia.