Disposar d'un espai de comunicació en un periòdic és un privilegi. No tothom el té. Crec que aquest és un mitjà per aconseguir una finalitat, la divulgació de la salut i l'apoderament personal. Per a mi, a part de ser un privilegi, implica també un compromís: compartir de manera accessible i entenedora els coneixements mèdics actuals, les preocupacions en matèria de salut dels conciutadans i fer una tasca de promoció de la salut i d'apoderament a escala individual i col·lectiva. Perquè, qui té coneixements i els aplica, s'estalvia moltes malalties.

Per un altre costat, hem de dir que hi ha moltes entitats que vetllen per la salut. Una d'elles, i potser és poc coneguda, és la Unió Internacional Contra el Càncer (UICC) que té el suport de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Una de les actuacions de l'entitat fou la d'establir que el dia 4 de febrer es commemorés el dia mundial del càncer. La finalitat és la de fer prevenció. Per això commemorar aquest dia i les actuacions que es fan, caben dins aquesta columna.

Les iniciatives que es duen a terme ho fan sobre la base de quatre pilars. El primer és el d'aconseguir que la població adquireixi uns estils de vida saludables. Diuen que si això ho féssim correctament, disminuiríem un 30 % els casos de càncer. És un percentatge molt elevat a canvi de fer unes coses senzilles i fàcils de realitzar. Es tracta de coses que tots hem sentit a parlar com menjar equilibradament, fer una activitat física regular, evitar el sobrepès i l'obesitat i no consumir ni tabac ni alcohol. És molt important apoderar a totes les persones perquè siguin capaces de fer-ho soles i per a elles mateixes. També ho és disminuir els factors de risc socials i mediambientals relacionats amb aquesta malaltia. Això ja és una mica més complicat perquè moltes vegades hi ha d'haver les interaccions entre diferents entitats, òrgans i de vegades administracions. I de vegades no és senzill gestionar i trobar les sinergies.

El segon pilar es basa en els programes de diagnòstic precoç o cribratge de càncer. A casa nostra se'n fan de mama, de coll d'úter i de còlon i de recte. El darrer es fa amb la col·laboració de les farmàcies. Són programes altament recomanables, rendibles i que no tenen cap cost per a la persona que hi entra.

El tercer pilar vol garantir l'accés als tractaments per a tots. Perquè tothom té dret a ser tractat amb uns serveis d'atenció a la salut i a la malaltia, de qualitat i en igualtat de condicions. I més, que la seva utilització no provoqui problemes econòmics en les persones necessitades.

El quart i darrer vol promoure i aconseguir una millora de la qualitat de vida. En aquest cas, una disminució important de l'impacte físic, mental i emocional del càncer, en les persones malaltes i en els seus familiars.

La salut és complexa i depèn de molts factors. En alguns hi podem intervenir directament i en altres no. Però sigui com sigui, no es pot deixar de promoure-la i treballar per evitar emmalaltir innecessàriament. Considero que aquest espai és una oportunitat per poder fer el que no sempre es pot fer a les consultes, l'apoderament de les persones i la promoció de la salut.