Un grup d'investigadors ha descobert un gen que protegeix en gran part del càncer als elefants, una espècie animal amb unes incidències molt baixes de mort per aquesta malaltia comparada amb els humans, d'acord a un estudi publicat a la revista especialitzada Cell Reports.

"Els animals grans i longeus han desenvolupat mecanismes robustos per suprimir o eliminar les cèl·lules canceroses per tal de viure tant de temps com ho fan, i aconseguir la arribar a la màxima edat adulta", assenyala un dels autors, el porto-riqueny Juan Manuel Vázquez, de la Universitat de Chicago (EUA).

S'estima que el 17% dels humans mor de càncer, mentre que només el 5% dels elefants, que viuen al voltant de 70 anys i tenen aproximadament 100 vegades més cèl·lules potencialment cancerígenes que les persones, moren per culpa d'aquesta malaltia.

Per entendre el perquè d'aquest petit percentatge de mortalitat, els investigadors van analitzar el gen supressor tumoral p53, del qual els humans tenen una còpia en el seu organisme, i van trobar que els elefants en tenen 20 còpies.

Aquesta troballa, però, no va ser el que va sorprendre més a l'equip liderat per Vincent Lynch, professor també de la Universitat de Chicago. Mentre estudiaven el p53 en elefants, van descobrir un gen, conegut com a factor inhibidor de la leucèmia 6 (LIF6), que ha evolucionat amb el pas del temps i s'ha convertit en un "valuós gen funcional" per a la supressió del càncer, segons Lynch . "La seva funció, quan és activada per p53, és respondre a l'ADN danyat i matar la cèl·lula cancerígena", va sintetitzar el científic.