El banc de material ortopèdic té l'objectiu de recollir material ortopèdic de persones que ja no el fan servir per poder-lo prestar de forma temporal a altres persones que el puguin necessitar. És un recurs que s'ha pogut posar en marxa gràcies a la iniciativa de la directora tècnica de la Residència Les Forques, Sayo Ortega; l'adjunt de direcció del Centre d'Atenció Primària de Vilafant, Albert Teba, i la regidora de Salut de l'Ajuntament de Vilafant, Marisa Resta.

Sayo Ortega, Albert Teba i Marisa Resta van convenir un dia, mentre conversaven sobre què es podria fer de nou en benefici de la comunitat, com d'important seria que aquelles persones que tenen a casa material ortopèdic que ja no utilitzen el poguessin facilitar a aquells malalts als quals els pot fer falta. Podien ser cadires de rodes, caminadors, crosses, bastons, grues, llits articulats, cadires de dutxes, cadires de vàter, coixins de viscolàtex... tot allò que ha tingut un ús temporal per a algú, però que un cop es deixa de fer servir es guarda a casa sense cap més finalitat.

La idea d'un banc ortopèdic va començar a agafar forma a principis d'aquest estiu passat i es va poder materialitzar un cop els tres impulsors de la iniciativa van poder disposar d'un espai adequat per emmagatzemar tot allò que poguessin recopilar. "Aquí, a baix a la Residència, teníem un traster que pintat, ben il·luminat i arreglat el podíem transformar en un magatzem per a les donacions", comenta Sayo Ortega, i així va ser com l'Ajuntament de Vilafant es va fer càrrec d'aquests treballs de condicionament. Ha estat acabat l'estiu que s'ha pogut posar en funcionament aquest servei.

El reclam "Busquem"

El primer pas va ser dissenyar un cartell amb el reclam "Busquem" en lletres ben grans acompanyat d'aquest missatge: "Cadires de rodes, caminadors, crosses, bastons i tot tipus de material ortopèdic per fer un banc solidari per a tothom." Del cartell, se'n van fer unes quantes còpies que l'algutzir va distribuir per diferents espais del municipi i dels pobles del voltant.

Aviat, van arribar les primeres respostes. "De Llers, ens han fet donació d'una grua", es felicita Sayo Ortega, la qual fa una crida a totes aquelles persones que puguin donar algun material que tinguin a casa seva i que no sàpiguen què fer-ne. Es poden dirigir a la Residència Les Forques o bé al CAP de Vilafant.

El banc ortopèdic té dos tipus de serveis. Per una banda, la recollida del material que porten aquelles persones que ja no el necessiten i, per altra banda, es fa el préstec temporal a les persones a les quals els pot ser útil. El préstec es fa per mitjà d'un contracte en què figuren unes dades bàsiques, i és per a quatre mesos renovables.

Tornar-lo sense desperfectes

La persona que adquireix algun dels materials paga una quantitat de diners simbòlica que queda en dipòsit (se li retornarà un cop lliuri de nou al banc el material utilitzat). El contracte estableix també que, tenint en compte que el material es proporciona en molt bon estat, ha de ser retornat de la mateixa manera, sense cap desperfecte.

Tant les donacions com el préstec de material es fan a la mateixa Residència. Aquí, hi ha dues fisioterapeutes, Carolina Torrentà i Noemí Santiago, que s'ocupen d'assessorar les persones que s'emporten prestat algun dels articles d'aquest banc solidari.