Cada 6 d’abril es commemora el dia de l’activitat física. Per què? Doncs perquè l’activitat física és molt important per guarir, prevenir malalties i per promoure la salut i amb ella, el seu benestar. La impulsora de dur a terme aquesta diada és la conjunció dels programes d’activitat física saludable, l’atenció primària sense fum i el programa beveu menys.

D’entrada ja hem avançat que l’activitat física és una eina per obtenir salut i benestar. És útil per erradicar el sedentarisme, que és un dels grans enemics de la salut. És un dels principals factors de risc d’emmalaltir en els països occidentals.

El lema del dia mundial de l’activitat físic d’enguany és aquest: «Mou la vida». Des del meu punt de vista considero que és molt encertat. Crec que el moviment és sinònim de vida, ja que només es belluga allò que és viu. També perquè la vida és moviment constant. Només cal que recordem les etapes del cicle vital, per adonar-nos-en. Moure’s equival a salut. Caminar, nedar, córrer, anar al gimnàs, fer ioga, ballar, saltar i molts altres exemples d’accions han arribat a demostrar-nos que són útils no només per promoure la salut, sinó també per guarir algunes malalties, tant físiques com mentals.

Des del punt de vista de l’atenció primària, aquest any ens centrem en el marc conceptual de «Suma salut» i les accions que se’n desprenen de l’«Activa’t i comença a sumar». Però què vol dir tot això? Doncs que la suma de diferents accions relacionades amb el moviment es potencien, de vegades de forma exponencial, fent que l’exercici repercuteixi augmentant el nivell de salut i benestar de forma evident. Anys enrere només es consideraven útils per a mantenir la salut, la pràctica de determinats esports i amb una durada mínima concreta. Ara es concep d’una altra manera. Petites accions en diferents exercicis compten, sumant-se. Totes aquestes accions són bones i necessàries per a la salut i el benestar, personal i del seu entorn.

Les recomanacions per millorar la salut mitjançant l’activitat física, no són iguals per a tothom. S’han de tenir en compte les diferents variabilitats, com són l’edat, el gènere, la complexió física, els gustos i el lloc on es viu. Però malgrat que aquests aspectes s’han establert també uns mínims necessaris per a considerar-la beneficiosa. Bàsicament i per a les persones adultes i grans és bo fer de 50 a 300 minuts d’activitat física moderada a la setmana i a més a més destinar-ne dos a fer un enfortiment muscular. En infants i adolescents és aconsellable que facin uns 60 minuts diaris d’activitat física moderada a vigorosa i tres dies a la setmana una activitat que reforci els músculs i els ossos.

Al començament de l’article, parlàvem que hi intervenien tres programes en aquest dia de promoció de la salut. Queda resumit en aquesta frase «Quan t’actives, no fumes i beus menys, sumes salut».

L’exercici físic forma part dels estils de vida saludables, dels que parlem tot sovint i que no podem oblidar. Fer-ne cada dia és important. Esforçar-nos per fer-ne cada dia una mica més, fins a arribar al que es considera òptim de forma individualitzada, és importantíssim per promoure la salut. Promoure viure la vida amb salut és la finalitat d’aquest article.