El significat en anglès de Greenwashing seria Rentat de verd. Aquest concepte, que fins ara s'utilitzava per descriure el rentat de cara (verd) de moltes empreses, està quedant ja obsolet, en la mesura que moltes d'aquestes i els sectors als quals pertanyen, avui no és que es rentin de verd, és que s'estan reconvertint a l'economia verda. Que sigui de forma oportunista, no obsta perquè això impliqui substancials reduccions en emissions de CO2. Això trastoca visions i estratègies. Però a la vegada fa aparèixer noves contradiccions, ja que no tothom té la capacitat financera i logística per fer-ho.

Per altra banda, el fet d'entrar en una economia verda (i blava on això es concreta en activitat al voltant de costes, mars i oceans), amb ajudes o sense dels Fons de Reconstrucció europeus, portarà inexorablement, allà on no es faci bé, (de forma prospectiva i planificada) que hi hagi guanyadors i perdedors. A altres països més avençats que nosaltres s'ha fet i s'està fent força bé. Aquí anem amb tant retard i som tan poc alemanys que s'accentuaran més encara les contradiccions. Amb un afegit, aquí els lobbys fòssil i nuclear encara són molt importants i per més que digui la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya i la més recent, espanyola, faran tot el possible per fer descarrilar els objectius en energies renovables.

Passa, a Catalunya, a la inversa que a Alemanya, de quasi un 90% fòssil (nuclear inclosa) a un 50% el 2030 i al 0% el 2050, vol dir remoure molts obstacles i inèrcies (...). I fer-ho amb una nova i unificada Conselleria de Medi Ambient que aplegui totes les competències que hi ha disperses (com a mínim ara en sis conselleries).

Un dels primers símptomes de remor en negatiu davant les reformes que s'albiren, és l'eclosió creixent d'autors que defensen l'energia nuclear, en lloc de l'eòlica, el fet d'utilitzar el terme descarbonització de l'economia i no desfossilització (que inclou l'urani de la nuclear), l'alarma que s'està generant amb l'energia eòlica i solar (quan estem al 5,8% i 1,2% respectivament) i quan fa anys i panys que patim la contaminació ambiental superant nivells de risc i vulnerant directives europees. Amb milers de morts prematures anuals!

Certament, ara, moltes empreses es passen a l'economia verda per interès, no per convicció, però hauríem de calibrar bé la crítica, i si preferim aquestes o les que ja coneixem, les que hem acceptat durant anys, hem sigut i som entusiasmats consumidors, i a vegades fins i tot els riem les gràcies. Encara avui!