21 de juliol de 2020
21.07.2020
L'Empordà
Tramuntanades

Una democràcia de veritat

«Potser comença ja a ser moment de legislar en equitat, i no en igualtat»

20.07.2020 | 19:49
Maria Crehuet

Sembla que la ciutadania comença a estar madura, almenys una part, i a causa d'aquesta evolució, en el fet de sentir-se ciutadà i no súbdit, sorgeixen organitzacions del que se'n diu dawn-top, és a dir, de baix cap a dalt. Aquestes organitzacions –sovint sense cap estructura d'administració interna– comencen a plantejar-se el fet que és el ciutadà qui haurà de complir les lleis i les normes que es dicten des de les altes instàncies i, doncs, que comença a ser hora que abans de publicar-les i fer-les efectives, s'estableixi un diàleg i un debat sobre el què i el com.

Potser comença ja a ser moment de legislar en equitat, i no en igualtat. En aquesta pandèmia hem vist clarament el que molts ja sabíem, que no a tot arreu fa falta el mateix, que no és el mateix viure en una conurbació densificada que en un micropoble rodejat de natura, per la qual cosa no a tot arreu han d'aplicar-se les mateixes normes.

També hem de tenir clar que tots plegats formem part d'un país, d'un conjunt, i, si em permeteu el símil, d'un cos on cada cèl·lula té la seva funció, però també té una necessitat específica. I tenir clar, també, que igualtat no és uniformitat. L'equitat –que el diccionari li dona els equivalents de justícia i imparcialitat– és la manera d'aplicar a cadascú, a cada lloc, a cada circumstància, allò que necessita i li és més adient. I és clar, no és gens fàcil legislar amb equitat des d'una centralitat, sigui madrilenya o barcelonina, o de qualsevol altra administració provincial o comarcal. L'única manera de fer-ho és permetent una autonomia descentralitzada convençuts de la maduresa ciutadana i de la responsabilitat i capacitat solidària de cada entitat –juntament amb la ciutadania que la forma– conscients que s'ha de treballar en equip per aconseguir objectius, i saber –si cal– mancomunar-se o delegar responsabilitats.

Sí, és veritat també que encara hi ha moltes persones que no volen assumir-ne, de responsabilitats, que no tenen temps i/o ganes de fer servir el poc o molt del que disposen per a discutir o debatre el que és millor per a un lloc, un grup, una circumstància...

En aquest sentit, la UE ha convocat ajudes perquè les administracions locals desenvolupin i implantin solucions innovadores i digitals per al compromís ciutadà en la presa de decisions, tot preveient que els projectes facilitin l'accés i la interacció dels ciutadans amb els serveis públics i impliquin les comunitats locals en la resolució de problemes i reptes comuns.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook